بیانیه شعبه آذربایجان شرقی سازمان ادوار تحکیم وحدت به مناسبت روز جهانی زبان مادری

Posted: February 21, 2015 in Uncategorized

کمیته حقوق بشر شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به مناسبت روز جهانی زبان مادری اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه با ابراز تاسف از بازداشت همه ساله تعداد زیادی از فعالین مدنی در ایران به خاطر دفاع از فرهنگ و زبان خود، تلاش این افراد را در راستای پاسداری از گنجینه فرهنگی و زبانی متنوع در ایران دانسته شده است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

21 فوریه (2 اسفند) به عنوان روز جهانی زبان مادری نام گذاری شده است. اگرچه ایران از یک تنوع قومی، فرهنگی و زبانی بی نظیر برخوردار است که این امرمی توانست برای تحکیم پایه های دمکراتیک شهروندی در ایران به کار رود اما،در سایه سیاست های نادرستی که اصرار به انکار و نفی این تنوع قومی و زبانی دارد در عمل به تهدیدی برعلیه امیت ملی تبدیل شده است. حق تحصیل و آموزش به زبان مادری یکی از ابتدایی ترین خواسته هایی است که علیرغم تصریح قانون اساسی ایران تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

هر سال در ایران، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لر و دیگر اقوام در روز جهانی زبان مادری این درد مشترک را فریاد می زنند تا صدای حق خواهی شان به گوش دولتمردان، سیاستمداران و روشنفکران برسد اما دریغ از گوشی شنوا…

این مطالبه یکی از مطالبات اساسی و مشترک اقوام ایرانی است که پذیرش و قبول آن را باید یک گام ابتدایی در مسیر رفع تبعیض بر علیه اقوام و مشارکت سیاسی آنها در فرایند گذار دموکراتیک دانست. این همه ابتدا، مستلزم تجدیدنظر دولتمردان در سیاست های تبعیض آمیز نسبت به اقوام و برچیده شدن نگاه امنیتی به این مسئله ،سپس نگاه ویژه و توام با حسن نیت و وسع نظر روشنفکران و کنشگران فعال در جنبش دمکراسی خواه ایران است که به نظر می رسد در این مورد دفاع از مطالبات برحق و قانونی اقوام برای تحصیل به زبان مادری یک نقطه شروع مناسب باشد.

طبق کنوانسیون های حقوقی، فرهنگی و زبانی و اسناد و معاهدات یونسکو که مورد پذیرش دولت ایران نیز قرار گرفته است، دولت ها وظیفه پاسداری و حمایت از این گنجینه های فرهنگی و زبانی را برعهده دارند اما سیاست های دولت ایران در سال های گذشته برخلاف مفاد این معاهدات بوده است.

متاسفانه هر سال تعداد زیادی از فعالین مدنی در ایران به خاطر دفاع از فرهنگ و زبان خود دستگیر و زندانی می شوند که در گزارش سازمان عفو بین الملل از آنها با عنوان “زندانی کلمه” یاد شده است؛ حال آنکه تلاش این افراد در راستای پاسداری از گنجینه فرهنگی و زبانی متنوع در ایران است. کمیته حقوق بشر سازمان ادوارتحکیم وحدت استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک روز جهانی زبان مادری، آرزو دارد تا اقوام ساکن در ایران از حق تحصیل به زبان مادری خویش برخوردار باشند و اعتقاد دارد تحقق دمکراسی در ایران مستلزم پذیرش این تنوع زبانی است.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)-
شعبه آذربایجان شرقی

دوم اسفند ماه هزار و سیصد و نود سه

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s