سعید رضوی فقیه بعد از تعویض پنج رگ قلب به هوش آمد

Posted: January 30, 2015 in Uncategorized

ادوار نیوز: سعید رضوی فقیه بعد از تعویض پنج رگ قلب به هوش آمد.

سعید رضوی‌فقیه که از چند روز پیش از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شده، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و و ۵ رگ وی در این عمل تعویض شدند.

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در تمام مدت در بیمارستان دستبند به دست داشته و ملاقات ممنوع است. بر اساس این گزارش، پس از عمل چند ساعته، به آی سی یو منتقل شده است.

یکی از پزشکان معالج با توجه وضعیت رضوی فقیه، می‌گوید که وی تحت هیچ شرایطی نباید استرس داشته باشد و بازگشت او در این شرایط به زندان را مناسب نمی‌داند؛ در همین باره توصیه‌نامه‌ای نیز نوشته است.

کلمه هفته گذشته خبر داده بود با آنکه ان روزنامه نگار زندانی با خطر سکته قلبی رو به روست، ماموران و مسئولان زندان در پیگیری امور درمانی وی سهل انگاری و کارشکنی می کنند.

این زندانی سیاسی از مشکلات حاد قلبی رنج می برد و به دلیل نداشتن غذای مناسب و عدم دریافت دارو در زندان، دچار گرفتگی شدید عروق شده است، به طوری که به گفته پزشکان خطر سکته قلبی او را تهدید می کند و نیاز به عمل جراحی باز قلب دارد.

او هم اکنون در بیمارستان امام خمینی تهران بستری است و چند مامور امنیتی به شدت او را ایزوله کرده و از ارتباط وی با دیگران جلوگیری می کنند. رضوی فقیه تهدید کرده بود که در اعتراض به سهل انگاری و تعلل زندان رجایی شهر در رسیدگی به درمانش اعتصاب غذا خواهد کرد.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s