بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت درباره رخداد سوءقصد به جان عبدالله مومنی

Posted: January 24, 2015 in Uncategorized

ادوار نیوز: به دنبال سوء قصد به جان عبدالله مومنی سخنگو و رییس شورای مرکزی سازمان دانش اموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، این سازمان با صدور بیانیه ای این رخداد را «تکراری شرم آور و مُهری نا امیدکننده بر نامه سیاهی گروهی که نه در برابر مردم مسئوولند و نه در پیشگاه تاریخ چهره یی روشن دارند.» خوانده و خواستار پیگیری مسئولان مربوطه و «شناسایی عوامل آن، در پیشگاه مردم و در بارگاه عدل و تاریخ» شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

از زمین خشکانده سُنبل نخواهد ُرسد، و در جنگل سوخته، نشانه ی بلبل نغمه خوان و آشیانه ی امن و امان نخواهد ماند. آنجا، جولانگاهی است، برای بد سگالان، و اینک ماییم و شیون مکرر بر زمین خشکانده و دارستان سوخته، و داستان تلخ تکرار در تکرار تاریخ.

و اگر دَر، بر همین پاشنه بچرخد برای مردم ما، نخواهد ماند جز افسوس برگذشته، رنج تکرار در امروز تار، و آه سرد بر فردای غبارآلود تاریخ، و پس آنگاه، دور زدن بر دایره ی بیهودگی در پس دیوار بسته و بلندی که بر پشته اندوه اندیشمندان رانده یا مانده ساخته شده است. اینجاست که باید پیوسته به خود گفت: افسوس بر دیروزما! که نقش و نشانی در تاریخ داشته ایم، و وای بر امروزمان، که می رویم تا نقش و نشانی ازما، جز راهی تار و پایجایی پرغبار نماند. آری چون از ردان؛ رادمردان، نشانی نماند، ددان بر خوان یغما پا و دُم درازی میکنند؟!

رخداد سوءقصد و برخورد بسیار خطرناک و وحشیانه با آقای عبدالله مومنی؛ ازچهره های خوشنام و سرفراز جنبش دانشجویی و اصلاح طلبی کشور، در شامگاه پنج شنبه 25 دیماه و در تهران، تکراری شرم آور بود و مهری نا امیدکننده بر، نامه سیاهی گروهی که نه در برابر مردم مسئوولند و نه در پیشگاه تاریخ چهره یی روشن دارند.

هرچند پیش از این نام و اعتبار و بعضا جان بزرگان، بارها به قصد، مورد سوء قصد بوده است اما این رخداد و قصدجان کردن، دراین زمانه که ترور؛ مورد نکوهش و انکار هر فکر و آئینی قرار گرفته، و نفی آن زبان مشترک بشر امروز گشته است، حلقه ی دیگری بود از زنجیر زشتکاری هایی که کرامت و عزت ملت ما را در انظار جهانی، لکه دار می کند، و نیز جوازی دیگر است برای گذر آسان آن قدرتی که دشمن بیداری و آزادی همه ی آزادگان جهان است، این پرسش نباید بی پاسخ بماند که: چه دست هایی در پشت این بازی شوم است؛ که چنین حاکمیت و کشور و مردم ما را زیر سوال می برد؟

هیچ حاکمیت خردگرا ومسئولیت شناسی روا نخواهد دید؛ چنین رفتارهایی را، که هر بار بهانه ایی است بدست دشمنان و قدرتمندان نزدیک و آنسوی دریاها می دهد، تا خط بطلان بر همه ی تلاشهای جبران کننده و مساعی سازنده بکشند، و نقطه ی پایان بر، نامه ی ناتمام نهند، و تلاشهای نفس گیربرای رهایی از بند و دام، و شکستن حلقه های زنجیر محاصره و انزواء را بی اثر گذارد.

برخورد و سوءقصد به جان عبدالله مومنی؛ عضو ارشد سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ( ادوارتحکیم وحدت)، و زندانی تازه از بند رسته ی جنبش سبز، برخاسته از وجدان ملت ما و دلسوزان و مسئولان نیک اندیش نیست، پس باید عوامل آن، در پیشگاه مردم و در بارگاه عدل و تاریخ، شناسانده شوند وگرنه بازهم نومیدی، سرخوردگی، سرگردانی و خسران و انزواء ملت ماست و باید منتظر ماند تا روزی پنجره ی تاریخ، پرده ها را کنار زند و همه ی چهره ها ی پاک و ناپاک نمایان گردند، هیچ عقل سلیمی و هیچ سیاست منطقی جز با اندیشه ی متعامل نخواهد توانست کشتی در دریای متلاطم را به کرانه رساند.

به هوش باشیم که تاریخ همیشه به زبان قرآن، نابکاران را تازیانه وار هشدار می دهد که: أینَ تَذهَبونَ؟، کجا می روید؟

بازهم قرآن خطاب به آورنده ی آن می گوید که: فبما رحمه ِمنَ الله ِلنتَ لَهُم ولُو کُنتَ فظَّاً غَلیظَ القَلبِ لَانفَضُّوا مِن حَولِکَ(آل عمران/59) ؛ تو با آنها بال نرمی بگُستر و با آنها خشم مکن، تا آنها خشمگین و ناامید از تو پراکنده نشوند.این ندای قرآن امروز نیز ما را خطاب می کند، پس به هوش باشیم که فردا نزدیک است.

چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت)

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s