بیانیه شعبه آذربایجان شرقی سازمان ادوار تحکیم وحدت به مناسبت شانزدهم آذر

Posted: December 7, 2014 in Uncategorized

شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) به مناسبت شانزدهم آذر (روز دانشجو) بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه با اشاره به روند تاریخی مبارزات آزادی خواهانه دانشجویان ایران و تلاش صاحبان قدرت در طول تاریخ برای سرکوب جنبش دانشجویی، تحولات سالهای اخیر در حوزه دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داده و با انتقاد از سنگ اندازی های مجلس و مخالفان دولت بر سر راه فعالیت های وزارت علوم دولت یازدهم آورده است: «اگرچه با بررسی عملکرد دولت روحانی در یک سال اخیر به جرات می توان گفت که مجموعه وزارت علوم موفق ترین عملکرد را نسبت به وزارتخانه های دیگر داشته است اما نگرانی ها نسبت به ادامه سنگ اندازی ها هم چنان پابرجاست ،ما امیدواریم با اراده وزیر جدید علوم وهمراهی سایر اعضای مسئول در کابینه، مسئله دانشجویان ستاره دار یک بار برای همیشه حل شود تا دیگر شاهد آن نباشیم که یک دانشجو صرفا به خاطر افکار سیاسی خویش از تحصیل بازمانده باشد.»

متن این بیانیه که در تارنمای ادوار نیوز ارگان رسمی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) منتشر شده به شرح زیر است:

درجامعه استبداد زده ایران، دانشگاه همواره در کانون مبارزات سیاسی و اجتماعی قرار داشته است و دانشجویان در صف مقدم این مبارزات بوده اند از این رو همیشه مورد تنفر اربابان قدرت قرار گرفته اند.

اقتدارگرایان که جامعه را همرنگ و هم رای با خود می خواهند پس از تاسیس نهاد دانشگاه در ایران متوجه شدند که روحیه آزادی خواهی و انتقادی این قشر پیشرو در تضاد با منافع آنان قرار دارد. 16 آذر سال 1332 یکی از روزهایی است که صاحبان قدرت اوج نفرت خویش را از این قشر به نمایش گذاشتند.

در این روز، صفیر گلوله های استبداد در دانشگاه تهران طنین انداز شد و 3 قطره خون جاویدان بر نهال آزادی و دموکراسی این کشور جاری شد.

اگرچه پس از آن روز هم در مقاطع مختلف تاریخ معاصر دانشگاه های ایران رنگ آتش و خون را دیده است اما همچنان سربلند و مقاوم ایستاده است. دانشگاه در برابر اقتدارگرایان ساکت و مطیع نیست و همچنان روح آزادی خواهی، برابری طلبی و دموکراسی خواهی در آن موج می زند. جنبش دانشجویی ایران در دوران احمدی نژاد یکی از سخت ترین مقاطع حیات سیاسی خود را گذراند. در این دوران اقتدارگرایان با تمام قوا در پی آن بودند تا هرگونه صدای مخالف و منتقد دانشجویان را در نطفه خفه کنند که ایستادگی و مقاومت بی نظیر دانشجویان در برابر این تمامیت خواهی آنان را در رسیدن به اهدافشان مستاصل کرد.

در این دوران تشکل های مستقل دانشجویی به بهانه های واهی پلمپ و تعطیل شدند، دانشجویان منتقد وضع موجود سر از زندان درآوردند و یا از ادامه تحصیل محروم شدند، نشریات دانشجویی زیادی به محاق توقیف رفتند و اساتید بیشماری به خاطر افکار متفاوت سیاسی خود حکم بازنشستگی اجباری دریافت کردند، اکثر کانال های رسمی و قانونی فعالیت های دانشجویی مسدود شد و در مقابل اقتدارگرایان به دنبال آن بودند که جریان های به ظاهر دانشجویی و در اصل وابسته به خود را که از رانت قدرت برخوردار بودند در دانشگاه نهادینه کنند.

جنبش دانشجویی ایران قدرت و توانایی خویش را در انتخابات 24 خرداد سال 92 نشان داد و یکی از پایه های اصلی پیروزی حسن روحانی در این انتخابات شد، رای گسترده قشر دانشجو و دانشگاهیان به ایشان نشان از همراهی آنها با نامزد نهایی گفتمان تحول خواه داشت. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در چند ماه ابتدایی گام های مثبت و قابل تقدیر در حوزه وزارت علوم برای احیای فضای پویا در دانشگاه برداشته شد.

روسا و مدیران دانشگاه های کشور که توسط اقتدارگرایان بر کرسی های مدیریتی دانشگاه تکیه کرده بودند و نقش اصلی را در برخورد و سرکوب جنبش دانشجویی داشتند تغییر یافتند تا بارقه های امید در بدنه جنبش دانشجویی زنده گردد، هم چنین تلاش مجموعه مسئولان وزارت علوم برای بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه-که به دلایل سیاسی از تحصیل بازمانده بودند-، از دیگر نقاط درخشان کارنامه وزارت علوم دولت آقای روحانی است که خیلی زود با کارشکنی و سنگ اندازی نهاد های غیرمسوول و نمایندگان اقتدارگرای مجلس روبرو شد.

از همین رو مجلسیان با رد 4 نفر از گزینه های برجسته دانشگاهی برای تصدی وزارت علوم که مورد حمایت قاطبه اساتید و دانشجویان نیز بودند، درنهایت به پنجمین گزینه معرفی شده از سوی دولت رای اعتماد دادند. این رفتار نشان از واهمه و ترس جدی اقتدارگرایان از اوج گیری و باززایی جنبش دانشجویی دارد، چراکه این جریان براساس تجربیات تاریخی خویش همواره از ظهور جنبش دانشجویی پویا و منتقد گریزان است.

بسیاری از فعالین جنبش دانشجویی به این شروع خوب امید بسته اند و فضای کنونی دانشگاه های کشور به سمت پویایی و سرزندگی در حال حرکت است ، تشکل های دانشجویی مستقل امکان فعالیت دوباره پیدا کرده اند اما به نظر می رسد که فشارهای خارج از عرف اقتداگرایان هنوز هم کارساز است و ما بار دیگر با مسئله دانشجویان ستاره دار روبرو هستیم.

اگرچه با بررسی عملکرد دولت روحانی در یک سال اخیر به جرات می توان گفت که مجموعه وزارت علوم موفق ترین عملکرد را نسبت به وزارتخانه های دیگر داشته است اما نگرانی ها نسبت به ادامه سنگ اندازی ها هم چنان پابرجاست ،ما امیدواریم با اراده وزیر جدید علوم وهمراهی سایر اعضای مسئول در کابینه، مسئله دانشجویان ستاره دار یک بار برای همیشه حل شود تا دیگر شاهد آن نباشیم که یک دانشجو صرفا به خاطر افکار سیاسی خویش از تحصیل بازمانده باشد.

در پایان با توجه به ضرباتی که در دوران احمدی نژاد بر پیکره جنبش دانشجویی وارد شده است وهنوز هم زخمهای آن با وجود دانشجویان زندانی پا برجاست ضمن استقبال از اقدامات مثبت دولت یازدهم که تاکنون انجام یافته است خواهان آزادی دانشجویان زندانی ،حل مسئله دانشجویان ستاره دار، ادامه روند احیاء و بازگشایی تشکل های دانشجویی مستقل، استقلال نهاد دانشگاه از ارکان قدرت، ایجاد شرایط مساعد برای بازگشت اساتید بازنشسته اجباری به دانشگاه وجلوگیری از روند اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور هستیم.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (شعبه آذربایجان شرقی)

شانزدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و سه

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s