بیانیه فعالان سیاسی و فرهنگی استان بوشهر در دفاع از وزیر علوم و مذاکرات هسته ای

Posted: August 18, 2014 in Uncategorized

یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به انتخاب دکتر روحانی انجامید، از یک سو واجد این پیام روشن بود که عموم ایرانیان از عملکرد حاکمیت یک دست اصولگرایان بر مقدرات کشور به شدت ناراضی بوده و در جست و جوی راهی برای رهایی از وضعیت اسفبار موجود بودند. از دگر سو اکثر شرکت کنندگان در رخداد 24 خرداد 93 دست کم پاره‌ای از آمال و آرزوهای خود را در شعارها و برنامه های حسن روحانی یافتند و با امید به تحقق این مطالبات، وی را به کرسی صدارت جمهور رساندند.

روحانی به عنوان کاندیدای مشترک اصلاح طلبان و نیروهای میانه، در مانیفست کشور داری خود اعلام کرد که با تشکیل دولت راستگویان و درستکاران با فساد مالی و اداری و ویژه خواری مبارزه خواهد کرد؛ اوضاع مصیبت بار اقتصادی و تولیدی کشور را سامان داده و برای برون رفت از نابسامانی‌ها و تنگناهای معیشتی مردم راه حل‌هایی را تدارک خواهد دید. او همچنین وعده داد که حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت را که در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله در فصل سوم آن قانون بازتاب یافته زنده کرده و با تدوین حقوق شهروندی، حرمت و منزلت ایرانیان را پاس خواهد داشت.

روحانی در فراز بسیار مهم دیگری از برنامه‌های خود وعده داد که در سیاست خارجی، رویکرد هیجانی و تقابلی را وانهاده و جهت‌گیری‌های تعاملی وعقلانی مبتنی بر منافع ملی ایرانیان را در دستور کار قرار داده و با گفت و گو با قدرت‌های جهانی و شفاف‌سازی برنامه ی هسته‌ای ایران خواهد کوشید به تحریم‌های ویرانگر که زندگی ده‌ها میلیون انسان ایرانی را به درد و رنج انداخته است پایان دهد.

دولت روحانی اما در عملیاتی کردن برنامه‌های خود افزون بر کم و کسری‌های ذهنی، با موانع پرشمار عینی نیزمواجه است. اقلیتی از محافظه‌کاران که به همراه سایر همفکران خود در جناح اصولگرا، در دوران صدارت هشت ساله محمود احمدی نژاد کشور را به ورطه‌ی بحران‌های داخلی و خارجی انداخته و قاطبه‌ی ملت ایران در 24 خرداد 93 با صدای بلند به اندیشه‌ها و راه و رسم آنان نمره مردودی دادند، اینک با تمام توان و با کاربرد شیوه‌های گوناگون، سودای این دارند که سیاست تنش زدایی دولت روحانی در ارتباط با دیگر کشورها و نیز برنامه های حقوق بشری دولت را با ناکامی مواجه سازند. آن ها می خواهند به این وسیله از مردمانی که در 24 خرداد 92 به خلق و خوی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شان پشت کرده، انتقام گرفته و ثابت کنند که قدرت نه در دست اکثر مردم، بلکه تابعی از متغیر اراده‌ی اقلیتی می باشد

این جماعت از جمله، از یک سو خود را نگران از بین رفتن منافع ملی معرفی کرده و از دگر سو با استیضاح یکی از شایسته‌ترین وزرای کابینه، در کار خاک پاشیدن به چشم ملت و به خصوص دانشگاهیان کشور هستند. در حالی که مطابق قانون اساسی، سوگند یاد کرده‌اند که از حقوق و آزادی ملت دفاع کنند.

اینک ما امضا کنندگان این بیانیه، در حمایت از اقدامات دکتر فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دفاع از حقوق دانشگاهیان و مبارزه با ویژه‌خواری‌های علمی و تحصیلی دولت پیشین و نیز سیاست هسته‌ای دولت و وزارت خارجه ، نکاتی را به اطلاع می رسانیم:

1) به عقیده‌ی ما انواع گوناگون ویژه‌خواری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی پدیده‌هایی زشت و ظالمانه می‌باشند. در رانت خواری علمی عده‌ای نه مستند به استعدادهای علمی و تلاش‌های اکتسابی خود و در چارچوب رقابت‌های سالم و عادلانه علمی، بلکه معطوف به علل و عواملی خارج از قلمرو توانمندی‌های تحصیلی و کوشش‌های مغزی و ذهنی خود، به عرصه‌ی آموزش عالی وارد شده و به مدارک باد آورده دست می‌یابند که نمونه‌ای از آن ورود غیرقانونی بیش از 3 هزار نفر به دوره دکتری در دوران دولت اصولگرایان می‌باشد و ما هم‌چنین به این باوریم که جلوگیری از تحصیل و ادامه‌ی تحصیل دانشجویان به دلایل عقیدتی، سیاسی و نقد حاکمیت، رویکردی کاملا ظالمانه بوده و در تضاد کامل با حقوق بنیادین انسان ها ،حقوق شهروندی و قانون اساسی می‌باشد.همان گونه که اخراج، بازنشسته کردن اجباری و ممنوع کردن اساتید دانشگاه- به دلایل یادشده- از تدریس نیز مصداق دیگری از نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم محسوب می‌شود.

بنابراین ما از اقدامات مبارک و قانونی وزیر علوم در مبارزه با رانت‌خواری و تاراج‌گری علمی و تحصیلی ویژه‌خواران که نوعی توهین به مرتبه‌ی دانش و دارندگان مدارک اصیل علمی و تحصیلی و نیز اجحافی عظیم در حق شایستگان و نخبه‌های علمی محسوب می‌گردد حمایت کرده و خواهان تجدید نظر کامل در وضعت تحصیلی این افراد و بازگرداندن آنان به شرایط قبل از دریافت بورسیه هستیم. افزون بر این، ما از برنامه‌ی والای وزارت علوم برای رفع ستم از دانشجویان و اساتید محذوف و اعاده‌ی حق قطعی آن ها برای ادامه‌ی تحصیل و تدریس پشتیبانی کرده و خواهان بازگشت همه‌ی این دانشگاهیان شریف و سرمایه های اجتماعی میهن به عرصه‌ی تحصیل و تدریس و آموزش عالی هستیم. ما هم‌چنین از بهره گیری وزیر علوم از حق قانونی خود برای تغییرات و بهینه‌سازی در مدیریت وزارت علوم و نیز مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزشی که پس ازنگرش سنجی و مشورت با خود دانشگاهیان انجام می‌شود حمایت می‌کنیم.

ما دراین شرایط از وزیر علوم می‌خواهیم از فرصت تاریخی استیضاح استفاده کرده و واقعیت‌های مربوط به هشت سال زمامداری اصولگرایان بر وزارت علوم و مراکز علمی و دانشگاهی کشور و از جمله نام و نشان رانت خواران علمی را به اطلاع عموم برساند.

2) اصل اصیل و متعارف در سیاست خارجی هر کشور، گفت و گو، تعامل و همکاری سازنده و داد و ستدهای عادلانه و عاری از مناسبات استعماری با دیگر کشورها برای تامین منافع ملی و منصفانه‌ی طرف‌های مذاکره کننده می‌باشد. در سیاست خارجی دوست و دشمن ابدی وجود نداشته و قبض و بسط مناسبات کشورها با یک دیگر تابعی از متغیرهای زمانی و مکانی و شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می باشد. بنابراین گفت و گو و مذاکره‌ی برابر و مبتنی بر اقدام و داد و ستد متقابل نه فقط در دوران صلح – که روشی بدیهی و معمولی است، بلکه حتی در دوران جنگ نیز امری متداول بوده و کارکرد خود را دارد.

در موضوع پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت و گو و مذاکره بهترین شیوه برای کاهش تنش میان ایران و قدرت‌های جهانی و کاهش و رفع تدریجی و در نهایت، برداشته شدن کامل تحریم‌ها و جلوگیری از جنگ احتمالی می‌باشد. حال با توجه به مسایل یاد شده، ما به تلاش‌های مسئولانه و خستگی ناپذیر رئیس جمهور و وزارت خارجه برای حل و فصل مناقشه‌ی فرسایشی و پرخسارت پرونده‌ی هسته‌ای ایران ارج نهاده و حمایت کامل خود را از مقاماتی که با کاربرد راه کارهای خردمندانه و عاری از ادبیات و رفتارهای غیرمسئولانه، در پی تامین منافع ملی (وطن و ملت) به مثابه ی یگانه خط قرمز می باشند اعلام داشته و بر این باوریم که اکثر قاطع ملت ایران از تداوم مذاکرات هسته‌ای که تا کنون نیز به دستاوردهایی در خصوص کاهش تحریم‌ها انجامیده پشتیبانی می‌کنند.

محمد دادفر. حسن لاوری. خلیل موحد. یونس قیصی زاده.سیروس بنه گزی. مسعود شکوهی. علی احمدی.حمید موذنی. محمود جمهیری.مرتضی سراجی.اکبر صابری. بهرام نکیسا.محمد باقر عباسی سملی.رضا معتمد. خسرو دهقانی. ابراهیم حیدری. جهانگیر حیدری. بوهندی نجفی. مجید حسینی کنگانی. معصومه میرشکاری. حسین عباسی.قدرت رحیمی. محمد امین گنبدی پور.امان الله شجاعی. عبدالله آورا. صدرالله محمدی باغملایی. فضل الله توسلی. عبدالحسین ریشهری. سارا مویدی. مریم خویینی. نعمت الله گنبدی پور. خورشید فقیه. بابک فقیه. جلال خسروی. غلامرضا شبانکاره. محسن شریف. محمد کاظک حق شناس. غلامعلی تمهید. قاسم محمدی. اسد کرمی. ابراهیم گرمساری. نعمت الله شیخ سقا. حمید شاه ولی. محمود جهانی آباد. مهدی جهان بخشان. حسین بختیاری آزاد. علی دهباش. نجف گرگین. محمود بدیه. محسن کارگر. عبدالخضر حسن ابراهیمی. محمود دهقانی. محمد رضا حق پرست ناصر قاسمی. غلامعلی قاضی زاده. محمد حسن نصیری. اکبر نهاری. حماسه حق پرست. حسام حق پرست. نیما مهر پویا. حسام محمد زهی. صدرالله خمشایا. امید دهقانی.جعفر ایزدپناه. ناصر بوهندی. رضا آذین. علی احمدی. کریم بنه گزی. ماجد عرب زاده. یونس خسروانی. مهدی موجی. قدرت الله رحیمی. اصغر سیف. جهانگیر حیدری. مجید اجرایی. محمد غلامی. حجت الاسلام مجید محمودی. حجت الاسلام پروند. محمد حسین بکمی. نعمت الله گنبدی پور. بتول سهراب پور. اسماعیل حسام مقدم. مهدیه. امیری. کورش سلطانی. اسفندیار فتحی.علی اسماعیل پور.ابوالحسن گنخکی. رضا نکیسا. بهمن نکیسا. احسان فروزانی. نعمت الله گنبدی پور. نگار موذنی. شریعت خواجه ئیان. الهام گنبدی پور. نیما موذنی. محسن قیصی زاده. میثم قیصی زاده. حسین صداقت. احسان خائف پناه. علی دهقان کللی. فرهاد نیکنام. البرز برازجانی. سیامک برازجانی. امیر سعدآبادی. مهران دامغانی. مرتضی زندپور. عادل مقدس. علیرضا شبگرد. امید فرحی. امیر ارسلان ادیب قدس. نوید خرم خورشید. علی اکبر معینی. مرتضی رحمانی. محمد رزمی. ضرغام اقتداری. جمشید شکوهی. شهرام قلی زاده. عماد شیرویس. محمد مقدم. محمد حاجب. علیرضا حاجب. فرامرز حقیقی. مهدی حقیقی. حسین دهقانی. کاوه فهیمی. نوید گنبدی پور. وحید مشکل گشا. احمد فکراندیش. حسام منصوری. مهدی موجی. امین شجاعی. وحید موحد. حبیب سعدآبادی. مجتبی اسلامی. نصرالله احمدی. فاطمه قائدی. فاطمه فریدون نژاد. سیده زهرا هاشمی. هادی قریشی. مهرداد کیانی. علیرضا توکلی. ویدا علیزاده. رضا امیری. فرید یوسفی. حسن عباسی. مصطفی عباسی. علی مظفری. حمیدرضا کرمی. محمد محمدی. ندا عبدالله زاده. حیدر عبدالله زاده. احسان احمد زاده. رها رفاهی. جواد شمشیری. محمود شمشیری. ابراهیم سالم پور. عبدالرضا زمانی. احمد طاهری. علیرضا حاجیانی. حسن قلندری. جعفر پاک نژاد. روزبه جوادی. امیر زنگنه. محسن امیری. مبین کرباسی. محمد سعادت نیا. مرتضی عباسی. رسول سعادت نیا. رضوان محمدی. علیرضا زنده بودی. غلامحسین خلیلی. غلامرضا ابراهیمی. غلامرضا دانشور. میترا احمدی. حامد حاجی نژاد. امیر حسین برزگری. محمد باقر شاکری. موسی درویشی. یوسف غریبی. مجید کمالی پور. زیبا زیارتی. سودابه زیارتی. غلامرضا شبانکاره. مصطفی مهرآیین. حسین رویین تن. کاووس کمالی نژاد. حمید کاشف. علی دارایی. ابوالقاسم صیادی. برنا کمالیان. حسین عباسی. جواد جوکار برازجانی. حمید عمرانی. محمد آقایان حسینی. حشمت الله جعفری. جواد رضایی. شاکر شکیبا. ارسطو قائدی برازجانی. بهادر قائدی برازجانی. مهدی حیاتی. سعید اسماعیلی. عباس دشتی. شاهین نجفی. مجید عوض فرد. علی آتشی. مسعود آتشی. علیرضا باباعلی. فریده فهیمی. حمید سلیمانی. محمد زارع بوشهری. قاسم تنگسیرنژاد. مهدی بکران. عبدالصمد بحرینی. حسین نوروزی نژاد. کریم زارعی. محمد یوسفی پور. محمد تقی چنگیزی. محمد کارگر. هاجر بکران. سجاد بهزادی. مهدی منصوری. ابراهیم چراغ سحر. محمد حسینی. محمد جواد یمینی. یعقوب علیزاده. علی اکبر احمدی پور. کرامت الله صبوری. محمود بکران. عباس بکران. جمید اوراهلی. علی کمالی. سید علی موسوی نژاد. محسن آزاد. احمد شریفی. عقیل پشانی. عباس پشانی. امید آزاد. مهدی صالحی. ابوطالب محمدزاده. علی نورانی. قاسم سالکی. مهدی موذنی. عبدالله حسینی. اکبر سعیدیان. داوود مدرس. حسن زارعی. مسلم حیدری. امیر بازیار. علی امیرنژاد. اکبر شکوه. عباس جاودانی. علی دهدار. محمد زنگنه. یونس جعفری. طیبه تورباف. محمد زندوی. حمیده شکوه. قاسم شکوه. محمد حسن آبادی. حمید حبیبی. کرامت احمد زاده. خضر خلیلی. حسن گرمی. حمزه چرومی. اردشیر نوروزی. محمدرضا پیرینه. حمید زنگنه. اسفندیار میرشکاری. سیاوش جعفری. یونس جعفری. میترا تابنده. احسان شریفی. پوریا فولادی. ابراهیم ثابت. امین صفایی. مجتبی صفایی. جواد لیراوی. علیرضا صفا. عباس حسن پور. اکبر حسن پور. هالی حسن پور. قاسم حسینی. حدیث مهندسی. جواد تلیان. مجید اجرایی. توفیق خلیفات. امیر خلیفات. نجمه بلالی. امین دری. عادل شجاعی. نادر احمدی. حجت سلطانیان. لیلا بارگاهی. مریم اسماعیلی. محمد قدسی. مازیار هوشمند. مسلم حیاتی. عباس سلیمی. داریوش حسینی کنگانی. سعید شعبانی. مرتضی میرشکاری. مهرداد میرشکاری . محمد جواد فولادی. میثم بشکوه. احمد طاهری

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s