بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت – (شعبه اصفهان) در رابطه با فجایع غزه

Posted: July 27, 2014 in Uncategorized

صلح آه دو عاشق است که تن می‌شویند
با نور ماه

صلح پوزش طرف نیرومند است از آن‌که
ضعیف‌تر است در سلاح و نیرومندتر است در افق.

صلح اعتراف آشکار به حقیقت است:
با خیل کشتگان چه کردید؟
شاعر در شعرهای دیگر، از دوستی می‌گوید و عشق:
«یا او، یا من!»
جنگ چنین می‌شود آغاز.
اما با دیداری نامنتظر، به سر می‌رسد:
«من و او!»
و نیز از قدرت و معجزه عشق می‌گوید:
بیست سطر درباره عشق سرودم
و به خیالم رسید که این دیوار محاصره
بیست متر عقب نشسته است.

سرزمین فلسطین، گهواره ادیان است و قربانی کردن واژه ای است که به اندازه دین قدمت دارد. زمانی عیسی صلیبش را بر فراز جلجتا برافراشت و خود را قربانی کرد تا گناهان انسان بخشیده شود. روزگاری قربانیان جنگی خانمان سوز به امید ساختن سرزمینی پر از صلح و دور از جنگ به آن جا کوچانده شدند غافل از این که روزی نواده هایشان آتش جنگی را شعله ور می کنند که شراره هایش تروخشک را می سوزاند و دودش تا فرسنگ ها دورتر چشم های زیادی را از دیدن عاجز می کند.

حال روزانه دهها مسیح قربانی می شوند و این بار بر فراز جلجتا به تماشای قربانی شدنشان می نشینند. رسالتشان این بار،مانند دیگر رسولان بدون آن که خودشان خواسته باشند، نه بخشیدن گناهان انسان و نه صلح است بل نمایاندن چهره تاریک بشریت است. این بار کوچکی دستان و بی پناهی شان معجزه شان است و با فریادی رسا به ما نشان می دهند وقتی تعصب، جزم اندیشی و خودبرتر بینی با آرمان گرایی پوچ -که خوبی را نه برای انسان که فقط برای قومی محدود می خواهد- جمع شوند چه فجایعی رقم خواهد خورد.

گروهی متهم می شوند به گروگانگیری ، استفاده از سپر انسانی و طرف مقابل سرافرازانه گروگان و گروگان گیر ادعایی اش را با یک بمب می کشد. فلسطینیان ساکن غزه حداقل های آزادی بشری را می خواهند؛ دسترسی به آب و غذا، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب محل سکونت. اما به بهانه های واهی همه مجازات دسته جمعی می شوند. پس از آرامشی نسبی در فضای محدود، تحت محاصره و دور مانده از فلسطین؛ غزه و در آستانه توافق فتح و حماس، شاهد صحنه های غیرانسانی‌ای هستیم که از دید انسانی هیچ توجیهی برایشان نمی توان یافت. ربوده شدن و کشته شدن سه نوجوان یهودی و مقابله به مثلی آزارنده و وحشیانه از سوی ساکنان مناطق اشغالی، خاکستری را شعله ور کرد که تا کنون بیش از هزار قربانی دیگر داشته است. قربانیانی که اکثرشان کودکان و انسان های غیرنظامی و بی دفاع هستند. تاسف آورتر سکوت و بی عملی قدرت های جهانی است که گویا شاخک هایشان برای اعدام یک نفر در سرزمین دشمن حساس تر است تا کشتار جمعی انسان های بی گناه.

بی تردید اگر سکوت قدرت های جهانی مدعی حقوق بشرادامه پیدا کند صحت ادعاهای آنها به شدت زیر سوال خواهد رفت.

از این رو شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) ضمن ابراز هم دردی با مردم مظلوم غزه و اعلام پشتیبانی از همه حقوق انسانی آنها؛ در وهله اول خواستار برقراری هر چه سریعتر آتش بس بدون پیش شرط و تامین امنیت نیازها و مطالبات به حق ساکنین غزه می باشد و همچنین خواستار دخالت نهادهای ناظر حقوق بشری برای ارزیابی و کمک به ساکنین غزه می باشد.

اعضای این سازمان از قدرت های جهانی حامی حقوق بشر می خواهد بی عملی خود را پایان بخشند و شرایط بازگشت دوطرف مناقشه را بر سر میز مذاکره برای حل موارد اختلاف از مجاری دیپلماتیک فراهم نمایند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ( ادوار تحکیم وحدت) – شعبه استان اصفهان

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s