نامه حسن اسدی به شبکه آسیایی سازمان‌های غیر دولتی: جنایت جنگی در غزه را محکوم کنید

Posted: July 25, 2014 in Uncategorized

حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی و دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان در پیامی از نهادهای حقوق بشری عضو شبکه آسیایی خواست تا نسبت به جنایات جنگی و نقض فاحش موازین جهانی حقوق بشر در غزه واکنش نشان دهند.

به گزارش کلمه، متن این پیام به شرح زیر است:

اعضای محترم شبکه آسیایی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه (ANNI)

حقوق بشر ایده زمانه ماست، اما گویی همچنان خشونت سازمان یافته و بی محابا و نشانه رفتن جان انسانهای بی گناه وجه بارز این زمانه است.

نقض مداوم و گسترده حقوق بشر در غزه این روزها به نحو دردناکی به جنایات جنگی و نقض بدیهیات حقوق بشردوستانه بدل شده است. صدای خرد شدن آرمان های انسانیت و موازین حقوق بشر در گوشه ای از این دنیا آنچنان بلند شده است که دیوارهای بلند زندان را نیز درنوردیده و موجب شده من که خود قربانی نقض حقوق بشر هستم نیز رنج خویش را فراموش کنم.

همکاران عزیز،

همچون همیشه دستان ما کوتاه و گام های ما ناتوان تر از آن است که بتوانیم کاملا مانع آدم کشی و اعمال خشونت شویم، اما ایمان دارم شمعی که در دل های باورمند به اصول حقوق بشر و انسانیت روشن است وقتی گرد هم آیند آفتابی فراهم می کند که زشتی اقدام علیه انسانیت را بر همگان آشکار می سازد.

اینجانب از تمامی تشکل های عضو (ANNI) می خواهم که همچون فاجعه پیشین در غزه که به پیشنهاد کمیته حقوق بشر سازمان ادوارتحکیم هرگونه جنایت جنگی را محکوم کردیم، این بار نیز بر همان اساس و مبنا اعلام موضع کنیم.

حسن اسدی زیدآبادی

زندان اوین، تهران

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s