اعتراض شورای هماهنگی راه سبز امید به رفتارهای خردگریز و صلح‌ستیز رژیم غاصب اسرائیل و حامیان آن

Posted: July 25, 2014 in Uncategorized

به‌نام خدا

حملات اسرائیل به غزه، و قربانی ساختن مردم بی‌گناه فلسطین ادامه دارد. شمار قربانیان از چند صد تن فراتر رفته، تعداد مجروحان خشونت غیرانسانی از چند هزار گذشته، و چند ده هزار نفر از ساکنان منطقه آواره شده‌اند. تمامیت‌خواهی افراطی‌ها در اسرائیل، حریمی برای انسانیت و حقوق بشر قائل نیست و آزادی و عدالت را به ریشخند گرفته است.

با اندوه تمام، کودکان، زنان، معلولان، و غیرنظامیان، بخش اعظم قربانیان و آسیب‌دیدگان خشونت بی‌رحمانه‌ی صهیونیست‌ها را تشکیل می‌دهند.

سلطه گران در اسرائیل اما همچنان بر طبل فاشیسم می‌کوبند و یادآور کردارهای ضدبشری نازی‌ها هستند و آپارتاید را بازخوانی می‌کنند.

حکومت ظالم اسرائیل دهه‌هاست که با نقض مستمر قواعد اولیه حقوق بین الملل و موازین حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار به قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، سلاخی مردم مظلوم فلسطین را در دستور کار خود قرار داده است. حملات اخیر به مردم محاصره شده‌ی غزه،از مصادیق جنایت جنگی ، جنایت علیه بشریت و تداوم رفتارهای نژادپرستانه‌ی تل‌آویو است. دفاع مشروع مردم فلسطین در مقابل این تجاوز نظامی حقی طبیعی و منطبق با موازین بین المللی است که باید مورد شناسایی و حمایت جامعه بین المللی و ازادیخواهان جهان قرا گیرد.

سرکوبگران در همه جای جهان، رویکرد و رفتاری مشابه دارد؛ اگر در ایران انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برنمی‌تابد و معترضان را هدف گلوله و باتوم و شکنجه قرار می‌دهد و به سلول انفرادی دچار می‌کند، در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز به روندهای دموکراتیک و حاکم شدن دولت ملی تن نمی‌دهد و هیچ امکان و فرصتی را برای تهدید صلح از دست نمی‌دهد.

دشمنان آزادی و دموکراسی در هر کجای جهان نه اهل آشتی و مدارایند، نه دغدغه‌ی صلح و حقوق بشر دارند، و نه لوازم گفت‌وگو و رواداری را رعایت می‌کنند.

تجربه‌ی بی‌اعتنایی دولت‌های ناقض حقوق بشر (ازجمله اسرائیل) نشان داده که خشونت و تمامیت‌طلبی افراطی‌ها جز با تکیه به نیروی اجتماعی و توان افکار عمومی، قابل کنترل نیست.

شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشر در غزه، و اعتراض به رفتارهای خردگریز و صلح‌ستیز رژیم غاصب اسرائیل و حامیان بین المللی آن، ابراز امیدواری می‌کند که اصرار و پیگیری شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب و حقوق بشر خواه در جای جای جهان، منجر به توقف هرچه زودتر حملات غیرانسانی به غزه و پایان یافتن کشتار مردم بی‌گناه و آزاده‌ی فلسطین، عقب نشینی فوری نیروهای اشغالگر، تسهیل امدادرسانی غذایی و دارویی و تشکیل کمیته حقیقت یاب جنایت جنگی شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید

2 مرداد 1393

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s