یادداشت وارده – تا نگویند که از یاد فراموشانند – ۲۷ خرداد ۸۸

Posted: June 20, 2014 in Uncategorized

 

غلام‌رضا ر. – راهپیمایی سکوت این روز در حضور میرحسین موسوی، در اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین به یاد کشته شدگان روزهای گذشته از میدان امام‌خمینی (توپخانه) آغاز شد. بزرگ‌ترین بخش راهپیمایان مسیر میدان فردوسی و سپس حرکت به سمت میدان انقلاب را در پیش گرفتند.

کبک ۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s