حسن اسدی زیدآبادی در زندان سی ساله شد

Posted: April 28, 2014 in Uncategorized

حسن اسدی زیدآبادی هشتم اردیبهشت ماه در شرایطی سی ساله می شود که در اعتراض به پنجشنبه سیاه ۳۵۰ در اعتصاب غذا است. این چهارمین سالی است که حسن اسدی تولد خود را در زندان اوین تجربه می کند.

به گزارش کلمه، ده‌ها تن از فعالان سیاسی و دانشجویی با حضور در منزل حسن اسدی زیدآبادی زندانی سیاسی جنبش سبز، سی امین سالروز تولد او را گرامی داشتند.

اسدی زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس‌ جمهور، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ برای دومین از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. وی پیش از این نیز در ۱۲ آبان ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s