درخواست سازمان ادوار تحکیم وحدت از زندانیان سیاسی برای شکستن اعتصاب غذا

Posted: April 27, 2014 in Uncategorized

ادوار نیوز: سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای ضمن حمایت از حقانیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین و رجایی شهر که به نشانه اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با زندانیان سیاسی در هفته گذشته، دست به اعتصاب غذا زده و با گذشتن از جان خود در برابر تحریف واقعیت مقاومت جانانه کرده اند، از آنها خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

متن این اطلاعیه که در اختیار ادوار نیوز قرار گرفته، به شرح زیر است:

یاران گرامی، آزادگان در بند و اسرای سبز

امروز کمتر کسی در این ملک پیدا می شود تا از حقانیت و مظلومیت شما فرزندان رشید ایران در حادثه پنج شنبه سیاه اوین آگاه نباشد، حادثه ای که یک بار دیگر نمایی از چهره واقعی و استبداد زده زندان های کشور را به نمایش گذاشت و الحق و الانصاف این شما و خانواده های معززتان بودید که با گذشتن از جان و سلامت خود در برابر تحریف واقعیت مقاومت کردید.

آنچه مسلم است تصمیم شما به اعتصاب غذا و روزه داری خانواده هایتان در این ایام بیش از پیش موید سنگینی ظلم و جفایی بود که ناعادلانه و بی شرمانه از سوی اصحاب قدرت بر شما رفته است، اما فراموش نکنید که ایران فردا، نیازمند وجود نازنین و با ارزش فرزندان آزادی خواهی چون شماست، شمایی که بهترین روزهای زندگیتان را فدای دفاع از حقانیت خواست مردم نمودید.

از همین روی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ضمن حمایت قاطعانه از خواست های بر حق شما یاران و درخواست از دولت اعتدال و امید برای پیگری مجدانه این خودسری ها و بی قانونی ها، از شما زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین و همچنین یاران عزیزمان در زندان رجایی شهر می خواهیم که برای فردای ایران و به نام نامی آزادی، اعتصاب خود را پایان دهید، باشد که در آینده نزدیک شاهد حضور سبز شما عزیزان کنار خانواده های عزیزتان باشید

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s