حضور فاطمه کروبی در منزل عبدالله مومنی

Posted: March 18, 2014 in Uncategorized

ادوار نیوز: عصر امروز فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در منزل عبدلله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) حاضر شد و از مقاومت و ایستادگی وی در طول سال های زندان تقدیر کرد.

در این دیدار فاطمه کروبی، با اشاره به دشواری ها و ناملایماتی که در طول این سالها عبدالله مومنی و خانواده اش متحمل شده بودند، تاکید کرد« شما در پیشگاه ملت رو سفید شدید و این مایه افتخار است.»

همسر مهدی کروبی در این دیدار وضعیت جسمی آقای کروبی را خوب توصیف کرد و تاکید کرد که «حاج آقا هر روز هنگام نماز به پاس توفیق ماندن درکنار مردم سجده ی شکر به جا می آورند، ایشان با روحیه و مصمم در کنار مردم هستند و همواره پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی بوده و مایلند قبل از هر اتفاقی زندانیان سیاسی آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگردند.»

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران پنج شنبه هفته گذشته با پایان دوران محکومیتش پس از تحمل ۵ سال، از زندان آزاد شد و تا امروز مورد استقبال بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از طیف ها و جریان های مختلف قرار گرفته است.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s