استعفای علی جمالی از سازمان ادوار تحکیم وحدت

Posted: March 18, 2014 in Uncategorized

ادوار نیوز: علی جمالی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) از عضویت در کلیه ارکان این سازمان استعفا داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران، در پی وصول درخواست استعفای آقای علی جمالی از کلیه ارکان سازمان از جمله شورای مرکزی، این شورا ضمن تشکر از فعالیت های ارزشمند ایشان و نیز تقدیر از دشواری ها و هزینه هایی که جناب جمالی طی سالها به دلیل تلاش در جریان دموکراسی خواه با آن مواجه شده اند، با درخواست آقای علی جمالی موافقت کرد.

گفتنی است، علی جمالی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم در ابتدای دهه ۸۰، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مسئول روابط عمومی و پس از سال ۱۳۸۶ براساس آخرین انتخابات مجمع عمومی سازمان به عنوان عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته سیاسی مشغول به فعالیت بوده است.

علی جمالی، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بارها احضار و در مرداد ماه ۸۹ بازداشت شد. جمالی به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تحمل دو سال حبس در زندان اوین مردادماه ۹۱ آزاد شد.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s