گفتگوی تلفنی و دیدار عبدالله نوری با همسر علی‌اصغر غروی و خانواده سعید مدنی

Posted: December 29, 2013 in Uncategorized

عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگوی تلفنی با همسر دکتر سیدعلی‌اصغر غروی جویای آخرین وضعیت سلامتی و نیز چگونگی روند پرونده وی شد. در این گفتگو همسر غروی نسبت به وضعیت سلامتی و محل نگهداری و نیز ابهام در اتهام و چگونگی پرونده شکل گرفته برای سیدعلی‌اصغر غروی ابراز نگرانی نمود و تاکید کرد، به دلیل وضعیت سنی و بیماری‌های مختلف، وی باید در اسرع وقت تحت نظر پزشکان قرار گیرد.

همسر دکتر علی‌اصغر غروی افزود با توجه به علتی که برای بازداشت ایشان بیان شده و عدم ارائه استدلال منطقی و حقوقی، مناسب است مسئولان مربوطه نسبت به آزادی این استاد قرآن اقدام کنند.

در ادامه ی این گفتگو عبدالله نوری با ابراز ناراحتی و تاسف نسبت به بازداشت علی اصغرغروی گفت: “ایشان انسانی وارسته، اخلاق مدار، قرآن‌پژوه و از شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امیرمومنان صلوات الله علیهم اجمعین می باشد و برخورد صورت گرفته با ایشان بسیار عجیب و به‌دور از روح قانون اساسی است”.

عبدالله نوری اظهار داشت: “این گونه اقدامات باعث نگرانی و التهاب جامعه ومحافل آزاد اندیشی می گردد و نخبگان و فرهیختگان را نسبت به بیان تفکراتشان با سردرگمی و ابهام مواجه می کند”.

عبدالله نوری افزود: “به اعتقاد من اندیشمندان و روشنفکران باعث پویایی و رشد فکری جامعه می‌گردند و باید مورد احترام باشند، اگر چه برخی از نظرات آنان صائب نباشد و نباید از آنها خواسته شود همانند حاکمیت و یا همانند تفکری خاص، فکر کنند و عمل نمایند”.

عبدالله نوری در پایان ابراز امیدواری کرد که: “هر چه زودتر تمام کسانی که به دلیل بیان عقاید و اندیشه های خود در حبس و حصر هستند آزاد شوند و مردم و حاکمیت از فکر و اندیشه‌ی آنها استفاده کنند”.

عبدالله نوری همچنین با حضور در منزل سعید مدنی با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همسر سعید مدنی از آخرین وضعیت سلامتی و پرونده قضایی همسرش گزارشی ارائه کرد و در ادامه عبدالله نوری برای سلامتی و تقویت صبر و استقامت خانواده‌های زندانیان سیاسی و تسریع در آزادی عزیزان در حصر و حبس دعا کرد و آزادی این بزرگواران را موجب تقویت وحدت و انسجام ملی دانست.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s