پیام تسلیت شعبه کهگیلویه و بویراحمد سازمان ادوار تحکیم به باقر موسوی نماینده مجلس ششم

Posted: December 25, 2013 in Uncategorized

تلخ بود
مثل بانگ “رود…رود”
تلخ
مثل آخرین نگاه آن پرنده ای
که در غروب پر گشود…

جناب مهندس سید باقر موسوی نماینده محبوب و شجاع مردم بویراحمد و دنا در مجالس پنجم و ششم، خبر از دست دادن فرزند برومندتان که بی شک شجاعت و بی باکی شما را در دفاع از حقوق مردم رنج کشیده ی این استان محروم ،به ارث برده بود ضایعه ای جبران نشدنی است
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد فقدان آن عزیز را به شما و خانواده محترمتان تسلیت میگوید، و امید است چون گذشته در مسیر احقاق حقوق مردم مصمم و استوار باشید، روانش شاد و خدایش قرین رحمت کند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی-شهبع کهگیلویه و بویراحمد
چهارشنبه چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s