اصلاح‌طلبان همدان: «حمایت از توافق ژنو و درخواست رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی »

Posted: November 27, 2013 in Uncategorized

بسمه تعالی

مردم خردمند و شریف ایران

اعلام توافق در« مذاکرات ژنو» پیرامون پرونده هسته ایی جمهوری اسلامی ایران، پس از مذاکرات و پیگیری مجدانه دستگاه دیپلماسی دولت «تدبیروامید»، و با حمایت مجموعه مسئولان عالی نظام، موجی ازامیدواری ونشاط درمیان مردم ایران و دیگر صلح طلبان منطقه و جهان، برانگیخت و اسباب ناامیدی و دلسردی آنانی شد که؛ جز تقابل، خشونت و دشمنی ، در قاموس شان چیزی یافت نمی شود

بدیهی است در شرایط جدید، که؛ ملت ما، تجربه طولانی تنگناها ومشکلات تحمیلی ناشی ازتنش های منطقه ای وجهانی را پشت سرگذاشته، نیازمندآرامش و همزیستی و تعامل با جهان به منظور ثبات وپیشرفت همه جانبه می باشد واین خواستی ملی است که پیش از این و در انتخابات خرداد 92، با رای به برنامه های اصلاح طلبانه آقای دکترروحانی بیان شده است.

دستاورد اخیر، که گامی موثردرجهت رفع تنش فرسایشی ده ساله، میان ایران و قدرتهای جهانی درپرونده هسته ای بوده، تحقق یکی ازوعده های انتخاباتی دولت تدبیروامید درعرصه سیاست خارجی است، که یقینا زمینه ساز تحول و رشد اقتصادی در داخل وثبات سیاسی درمنطقه خواهدبود.

حال که تلاشی مدبرانه و همه جانبه درعرصه بین المللی برای تنش زدایی در جریان است، امیدمان مضاعف است که؛ ” نسیم درایت و تدبیر” درعرصه سیاست داخلی هم وزیدن گیرد و ریاست محترم جمهوری درراستای وعده های داده شده برای حفظ و بسط آزادی های مشروع و مصرع در قانون اساسی، عزم و تلاش خودرا درجهت آشتی و وحدت ملی با آزادی زندانیان سیاسی و شکستن حصربزرگان انقلاب، بکار گیرد، که تحقق این امر می تواند پشتوانه بزرگی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و تامین منافع ملی ما، باشد و کام مردم را بیش از پیش، شیرین تر کند، یقینا دست دوستی با کسانی که سه دهه درجایگاه دشمنی با ملت ما بوده اند، برای فشردن دستان فرزندان منتقد ملت، در داخل، سزاوارتراست و جان کلام این سخن لسان الغیب حافظ شیرازی است که؛

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

والسلام

شورای هماهنگی احزاب وگروههای اصلاح طلب استان همدان

پنجم آذرماه نود و دو

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s