بزرگداشت هزارمین روز حصر در بند٣۵٠/عبدالله مومنى: مدال افتخار مبارزه با خودکامگى روى سینه رهبران سبز است

Posted: November 18, 2013 in Uncategorized

زندانیان سیاسى سبز زندان اوین شامگاه یکشنبه با برگزارى برنامه اى در بند ٣۵٠ این زندان به مناسبت یکهزارمین روز حصر میرحسین، کروبى و رهنورد، یاد همراهان سبز مردم را گرامى داشته و برای چندمین بار این اقدام غیر قانونى را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، اسراى سبز در این برنامه اتاق خود را با امکانات محدودشان با نمادهاى سبز و پلاکاردهایى که بر روى آن‌ها جملاتى از میرحسین موسوى و مهدى کروبى نوشته شده بود، آراستند.

زندانیان سیاسى که ۴٣ تن از آنان طى روزهاى اخیر با صدور بیانیه اى به موضع گیرى علیه این حصر غیرقانونى پرداخته بودند، در این برنامه با مرور خاطرات و سر دادن سرودهاى ملى و حماسى و نیز شعارهایى در حمایت از کروبى و موسوى یاد رهبران محصور جنبش سبز را گرامى داشتند.

بهزادیان‌نژاد: موسوى ایستاد و از یک تاریخ دفاع کرد

در بخشى از این نشست سبز دکتر بهزادیان‌نژاد مشاور ارشد میرحسین موسوى و رییس ستاد انتخاباتى وى در سال ٨٨ به ایراد سخنرانى پرداخت.

تداوم حصر نشانه ای شوم از استمرار حضور تندروها در داخل حاکمیت

بهزادیان‌نژاد در سخنان خود با اشاره به هزار روز حصر غیرقانونى و ظالمانه همراهان جنبش سبز گفت: «در این روز ما با اندوهى دوگانه مواجه‌ایم، هم از اینکه تداوم این حصر بدون ارایه هر حکم و یا مستندى بى اعتنایى محض به قانون است در حالى که ملت ما بیش از یکصد و ده سال در پى حاکمیت قانون هستند، و از سوى دیگر تداوم این رفتار ظالمانه و غیر شرعى نشانه شومى از استمرار حضور و هجمه هاى تندروهاى درون حاکمیت تلقى مى شود که این هم با خواست ملت در تقابل است، چرا که لااقل در انتخابات اخیر مردم آشکارا نشان دادند که جایگاه تندرو‌ها در جامعه چیست».

این زندانى سیاسى در ادامه سخنان خود به طرح چند پرسش و پاسخ به آن‌ها پراخت.

چرا موسوی به میدان آمد

قربان بهزادیان‌نژاد با تشریح نگاه میرحسین موسوى به تحولات سیاسى بین سالهاى ٨۴ تا ٨٨ به پاسخ این پرسش پرداخت که «چرا موسوى کاندیداى ریاست جمهورى شد؟» وى گفت: «نگرانى و ترس مهندس موسوى از‌‌ همان زمان آغاز به کار دولت نهم در حوزه هاى مختلف اداره کشور شروع شد، یکى از نگرانیهاى اساسى ایشان بهم ریختگى نظام برنامه ریزى کشور بود».

خاطره ای تکان دهنده از دوران نخست وزیری میرحسین

بهزادیان‌نژاد با ذکر خاطره اى از میرحسین موسوى در ارتباط با ابتداى دوره تصدى نخست وزیرى مبنى بر اینکه «برخى از مرتجعین مى گفتند برنامه ریزى خلاف شرع است و ما با کمک امام توانستیم از نظام برنامه ریزى کشور دفاع کنیم» گفت: «مهندس موسوى احساس مى کرد که برخى از این اقدامات نوعى خرابکارى عمدى در نظام است و مى گفت در سالهاى نخست وزیرى با آن همه بحران و وضع نامناسب که حتى برنامه یکساله کشور را تایپ نمى کردیم چون نمى خواستیم جز سران کسى بفهمد که چقدر در تنگنا هستیم، با ١٨ساعت کار روزانه شب‌ها راحت مى خوابیدم چون فکر مى کردم کسى عمدا خرابکارى نمى کند اما حالا با این همه درآمد کشور احساس بدى نسبت به تحولات دارم».

کاریکاتورى شدن ارزشهاى انقلاب

این استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس که فعالیتش در دانشگاه تعلیق شده است، دیگر نگرانى مهندس موسوى را «حذف نیروهاى کارآمد و مجرب» دانست و گفت: «مهندس نقل مى کرد که در‌‌ همان سال‌ها به رهبرى گفته بودند که ارزش هر نیروى مجرب و متخصص که حذف مى شود از چاه نفت بیشتر است».

بهزادیان‌نژاد با بیان اینکه دیگر نگرانى میرحسین «کاریکاتورى شدن ارزشهاى انقلاب» بود، افزود: «مهندس موسوى به شدت نگران تقابل بدون دلیل با نظام جهانى و هزینه هاى آن براى منافع ملى بود».

رییس ستاد انتخاباتى مهندس موسوى با بیان اینکه از سال‌ها قبل در آستانه هر انتخاباتى بحث نامزدى مهندس مطرح بود و ایشان تمایل به بازگشت به عرصه اجرایى را نداشت گفت: «کاندیداتورى میرحسین موسوى حاصل اجماع بخش هاى وسیعى از نیروهاى سیاسى اصلاح طلب، اصولگرا و چهره هاى مستقل و دانشگاهى و اقشار مختلف بود».

انتقاد از دروغ های شاخدار

بهزادیان‌نژاد با انتقاد از «دروغ هاى شاخدارى» که این روز‌ها مجددا در مورد عدم مرزبندى رهبران سبز با برخى جریانات مطرح مى شود، گفت: «ایشان در تمام مقاطع صراحتا چه شفاهى و چه کتبى مرزهاى خود را در زمینه ارزش هاى دینى، مساله فلسطین، اصل ولایت فقیه و خصوصا ارتباط با عامل خارجى مشخص کرده است، مهندس موسوى در ایام انتخابات با توجه به شناختى که از فضاى مسموم کشور داشت صراحتا درخواست هاى متعدد هیات هاى دیپلماتیک را براى دیدار رد مى کرد و مسؤلان ستاد در همه رده‌ها نیز چنین دستورى داشتند».

وى با ذکر اینکه «احساس مى کردیم توطئه هایى در کار است تا برچسب کمک خارجى به ما بزنند» گفت: «ما با نظر میرحسین موسوى کاملا در مورد ارتباط با خارجى چه پیش از انتخابات و چه پس از آن حساس بودیم و به قول ایشان مسایل ما با حکومت امرى داخلى است و ما در مقابل مداخله و سلطه خارجى مى ایستیم، چراکه این خواست تاریخى ملت ماست».

بقای جمهوری اسلامی در گرو این سه امر است

دکتر بهزادیان نژاد با اظهار این مطلب که «خط قرمز و مرز میرحسین موسوى اجراى بدون تنازل قانون اساسى و حاکمیت رأى مردم است» گفت: «از نظر موسوى بقاى جمهورى اسلامى در گرو تامین سه امر است، اول معشیت و رفاه مردم، دوم رعایت حقوق شهروندى براى همه ایرانیان و سوم حفظ امانت مردم که‌‌ همان رأىشان است و ما مدافع قرائت امام از اسلام هستیم که با دموکراسى در تضاد نیست و همخوان با آن است».

چرامیرحسین از موضوع سال ۸۸ کوتاه نیامد؟

بهزادیان‌نژاد با اشاره به اینکه برخى مى پرسند چرا موسوى از کنار مساله ٨٨ نگذشت؟ افزود: «مساله به‌‌ همان نوع نگاه ایشان به ارکان جمهورى اسلامى بر مى گردد، یعنى اگر نظام در امانت مردم دست ببرد دیگر جمهورى اسلامى مدنظر موسسان از بین رفته است و انگیزه میرحسین براى ایستادگى باز نگاه داشتن روزنه هاى امید مردم به اصلاح حاکمیت بود».

وى در ادامه افزود: «موسوى به این باور رسیده بود که جریان خطرناکى در دولت خدعه و نیرنگ فعال است که عامدا مى خواهد نظامى را که برآمده از خون شهدا و مبارزات تاریخ معاصر است از درون فاسد کرده و به نابودى بکشاند و بنابراین ایشان ایستاد، از یک تاریخ دفاع کرد و آینده اى روشن را تضمین کرد».

مقاومت موسوی و کروبی سلامت انتخابات را برای همیشه تضمین کرد

این زندانى سیاسى در ادامه با طرح دستاوردهاى اساسى جنبش سبز و ایستادگى رهبران آن به «رشد تفکر مدنى و نهادینه شدن مطالباتى چون حقوق شهروندى و نیز بازسازى اعتماد عمومى به نیروهاى مرجع» اشاره کرد و گفت: «پس از انتخابات ٨٨ بسیارى از تحلیلگران چنین مى پنداشتند که تا مدتهاى طولانى انتخابات در کشور بلاموضوع خواهد بود و دیگر تا مدت‌ها انتخابات سالمى نخواهیم داشت. درحالى که مقاومت موسوى و کروبى و مردم انشاالله براى همیشه انتخابات سالم را تضمین کرد و از جمله نتیجه آن انتخابات ٩٢ و انتخاب نامزد اصلاح طلبان و جنبش سبز بود».

بهزادیان‌نژاد در پایان گفت: «امیدواریم با توجه به طرح مطالبه رفع حصر در ایام انتخابات جناب آقاى دکتر روحانى ریاست محترم جمهور در تحقق این خواست ملى در کنار احیا و پاسدارى از حقوق شهروندى و نیز عمل به فرمان هشت ماده اى امام راحل، موفق باشند».

عبدالله مومنى: مدال افتخار مبارزه با خودکامگى روى سینه رهبران سبز است

در ادامه این مراسم همچنین «عبدالله مومنى» رییس ستاد شهروند آزاد (حامیان کروبى) و از مشاوران مهدى کروبى در انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ سخنانى ایراد کرد.

خدا را شاکریم…

به گزارش خبرنگار کلمه، عبدالله مومنى در ابتداى سخنان خود با گرامیداشت مقاومت و ایستادگى موسوى، کروبى و رهنورد طى سالهاى گذشته گفت: «اولا خدا را شاکریم براى آنکه توفیق ایستادگى بر سر حق ملت مظلوممان را به ما عطا کرد و خوشبختیم از اینکه در راهى هستیم که مسیر اراده و مطالبه تاریخى مردم یعنى انتخابات آزاد است و مفتخریم که این جنبش رهبرانى مقاوم، پاک، بلندنظر و آزاده چون موسوى و کروبى دارد که از آسایش خود گذشتند تا در سخت‌ترین و یکى از تاریک‌ترین مقاطع تاریخ معاصر در کنار ملت و غمخوار آنان باشند».

کروبی نماد روحانی مبارز و مردمی

مومنى با اشاره به سابقه آشنایى خود با حجت الاسلام مهدى کروبى گفت: «کروبى را همواره طى این سال‌ها مردى انقلابى دیده‌ام که در هرکجا که بوده مردم دار بوده است، کروبى به واقع نماد یک روحانى مبارز مردمى در تاریخ این مملکت است».

وى با اشاره به سوابق کروبى افزود: «شما ببینید ایشان قبل از انقلاب چگونه صادقانه عمل کرده، پاى حرفش بوده، پز مبارزه نداده و بعد عافیت جویى کند، بر سر آرمان‌اش ایستاده شکنجه شده و زندان رفته، اهل هزینه بوده است، اینکه ایشان سال‌ها قبل از ٨٨ دغدغه زندانیان سیاسى را داشت به این واقعیت مربوط است که کروبى و خانواده‌اش درد زندانى سیاسى بودن را مى فه‌مند و این پدیده کم یابى است، حمایتى که در همه این سال‌ها در جریان بوده و مى دانیم در آن وضع بد حصر که همه ما نگران جان ایشان هستیم نیز یکى از دغدغه‌هایشان زندانیان سیاسى است».

مومنى ادامه داد: «بعد از انقلاب را هم ببینید کروبى با آنکه یار نزیک و معتمد بنیانگذار نظام است در عین حال او همواره منتخب و نماینده مردم است و اشتغال‌اش عمدتا در خانه ملت است، از آن همه پست و مقام آب و نان دار و بى دردسر هم از سوى بنیانگذار فقید انقلاب با توجه به روحیه مردم دارى که دارد مسئولیت بنیاد شهید را پذیرا مى شود، یعنى نهادى که کارش خدمات به آسیب دیدگان است و باید جوابگو و غمخوار آن افرادى باشد که جان عزیزانشان را در راه کشور و ارزش‌ها فدا کرده‌اند».

رهبرانی که اولویتشان مردم بود

این زندانى سیاسى با اشاره به نوع نگاه رهبران جنبش سبز به جایگاه رأى مردم در اداره کشور، موسوى و کروبى را «ادامه تاریخى رجال آزادى خواه تاریخ معاصر همچون مصدق، آیت الله طباطبایى، بازرگان و آیات عظام منتظرى و طالقانى» دانست که «همواره مهم‌ترین اولویتشان حاکمیت ملى و حق انتخاب مردم» بوده است.

مومنى در ادامه گفت: «واقعیت انکار ناشدنى این است که کروبى طى ٢٠ سال منتهى به انتخابات ٨٨ یکى از چهره هاى برجسته دفاع از انتخابات آزاد و مخالفت با نظارت استصوابى شوراى نگهبان بوده است، کروبى‌‌ همان کروبى مجلس سوم است، کروبى‌‌ همان معترض به نتایج انتخابات ٨۴ است که صراحتا از دستکارى در راى مردم توسط برخى نهاد‌ها و مقامات سخن گفت».

جنبش سبز علامت بیدارى و توسعه یافتگى ملت ایران

مشاور مهدى کروبى در انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه «جنبش سبز علامت بیدارى و توسعه یافتگى ملت ایران بود» گفت: «راهبرى حرکتى ملى که بایستى آن را در طراز نهضت مشروطه، جنبش ملى نفت و انقلاب اسلامى ارزیابى کرد افتخارى است که بدون تردید در تاریخ ایران به نام موسوى و کروبى ثبت خواهد شد، مدال مقاومت در برابر خودکامگى بر سینه این دو است و برکات فراوانى که این حرکت براى ایران ما داشته و انشاالله خواهد داشت نشان داد که چگونه‌گاه پشت کردن به قدرت ظاهرى و عالیترین پست‌ها و مقام‌ها و ایستادگى سیاستمداران در کنار یک جامعه مدنى مقاوم و هوشیار ثمرات تاریخى براى یک کشور خواهد داشت و از این منظر ملت و جنبش ما الگویى براى دیگران خواهد بود».

این نوع مجازات را باید در مناسبات قبایل بدوی یافت

این زندانى سیاسى با اشاره به اینکه «هزینه‌ها و مشقاتى که امروز موسوى و کروبى متحمل آن هستند براى آن‌ها دور از انتظار نبوده» گفت: «آقاى کروبى بار‌ها پس از انتخابات در محافل خصوصى گفته بود که پاى این کار ایستاده و خودش را براى بالا‌ترین هزینه‌ها که شاید حتى کسى فکرش را هم نکند آماده کرده است، ایشان بار‌ها تا پیش از حصر در ملاقات با زندانیان سیاسى که آزاد مى شدند مانند کسى که قرار است به زندان برود جویاى شرایط سلول‌ها و زندان بود».

عبدالله مومنى با بیان اینکه «وقتى شنیدیم آقاى کروبى گفته است مرا به زندان اوین ببرید تا لااقل در کنار دوستانم باشم، بسیارى از ما متاثر شدیم» افزود: «این ظلمى که تحت عنوان حصر خانگى به موسوى، کروبى و رهنورد عزیز روا مى دارند مصداق مجازات بدون محاکمه است که سراغ آن را باید در مناسبات قبایل بدوى گرفت».

مومنى در پایان با اشاره نتیجه انتخابات ٩٢ و حضور و شعارهاى مردم پس از اعلام نتایج این انتخابات، خواندن راى ملت را حاصل مقاومت هاى ۴ سال گذشته دانست و گفت: «تکیه روى حق الناس و جلوگیرى از دخالت نهادهاى نظامى را نیز باید از همین زاویه بررسى کرد».

مسعود پدرام: به همراهى و حضور در جنبش سبز افتخار مى کنیم

در پایان این نشست نیز مسعود پدرام فعال ملى – مذهبى زندانى قطعه موسیقى «دلبسته ایرانیم» را که خود او متاثر از جنبش سبز سروده و ساخته است اجرا و آن را به ایستادگى رهبران محصور جنبش سبز تقدیم کرد.

پدرام همچنین در سخنان کوتاهى گفت: «جنبش سبز را در امتداد و یکى از قله هاى حرکت دموکراتیزاسیون در ایران مى دانیم و به همراهى و حضور در آن افتخار مى کنیم».

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s