دکتر غروی به دادسرای تهران منتقل شد

Posted: November 11, 2013 in Uncategorized

دکتر سید علی اصغر غروی، پژوهشگر و دین پژوه که روز یکشنبه در اصفهان بازداشت شده بود به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شد.

به گزارش تارنمای جرس، بنا بر اطلاع حاصل شده، در پی احضار و بازداشت دکتر سید علی اصغر غروی در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۸/۹۲، به جهت نگارش مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟ » و انتشار آن در روزنامه توقیف شده بهار، صبح روزدوشنبه ، وی توسط ضابطین دادگاه انقلاب از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شده‌ است.

لازم به ذکر است بازداشت و انتقال ایشان در حالی صورت گرفته که نتایج معاینات و تستهای پاراکلینیک انجام شده در روزهای اخیر، نشان می‌دهند وی مبتلا به تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندامها با علت نامشخص بوده و طبق تشخیص پزشکان متخصص نیازمند بستری شدن در بیمارستان و انجام فوری اقدامات تشخیصی و درمانی تکمیلی می‌باشد.
جرم دکتر غروی صرفا نگارش مقاله ای علمی است که در ان به جایگاه تاریخی حادثه غدیر پرداخته است.

غروی پژوهشگر دینی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است که تا کنون مقالات مختلفی در مورد مسائل دینی منتشر کرده است.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s