بازگشت ۱۴ استاد بازنشسته به دانشگاه علامه طباطبایی

Posted: November 9, 2013 in Uncategorized

سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بازگشت بیش از ۱۴ استاد بازنشسته به این دانشگاه، خاطر نشان کرد: بازگشت این اساتید به معنای بازگشت رسمی و لغو حکم بازنشستگی آنها نیست.

به گزارش ایسنا، حسین سلیمی تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه تکریم بازنشستگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اساتید بازنشسته می‌توانند در چارچوب این آیین‌نامه به دانشگاه بازگردند.

وی با اشاره به دایره اختیارات این دسته از اساتید در دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه می‌تواند قرارداد یک ساله با این اساتید منعقد کند و اساتید نیز می‌توانند به عنوان دانشیار به تدریس بپردازند.

سلیمی در پایان با تاکید بر این مسئله که حکم این اساتید به معنای بازگشت و لغو حکم بازنشستگی نیست، خاطر نشان کرد: این اساتید در چارچوب آیین‌نامه تکریم بازنشستگان می‌توانند فعالیت داشته باشند و اکنون نیز در دانشگاه علامه مشغول به کار هستند.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s