سعید نعیمی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت آزاد شد

Posted: October 26, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ساعاتی پیش به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد شد.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز٬ این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد.

او سه ماه در سلول انفرادی زندان کرج بود و بعد به دلایل نامشخص به زندان تبریز منتقل شد و در مجموع ۸ ماه در بازداشت موقت به سر برد.

چهارم آبان ماه ۹۰ جلسه دادگاه سعید نعیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار و اتهامات وی «معاونت در جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام شد.

پس از آزادی سعید نعیمی در دی ماه ۹۰ به قید وثیقه، دادگاه تجدید نظر هم وی را به 2 سال حبس تعزیری به اتهام “معاونت در جاسوسی ” و “تبلیغ علیه نظام”محکوم کرد اما با پیگیری های وکیل ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان هم با اشکال وارد کردن به اتهام معاونت در جاسوسی ، پرونده را به شعبه 8 دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی بیشتر ارجاع داده است.

هم اکنون تا صدور رای نهایی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر وی برای باقیمانده حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام روانه ی زندان تبریز شده است.

عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه تبریز به زندان تبریز منتقل شده بود.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s