شکایت سعید نعیمی از شرایط اسفناک زندان تبریز

Posted: October 18, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: بر اساس اخبار رسیده به ادوارنیوز شرایط بند زندانیان سیاسی زندان تبریز به صورت اسفناکی بد می‌باشد.

به گزارش ادوارنیوز٬ سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه به زندان تبریز منتقل شده بود.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار ادوارنیوز این شرایط به حدی بد و نگران کنند هست که از نظر زندانیان دوران انفرادی و بازجویی بسیار بهتر بوده است.

بند ۱۱ سه‌گانه زندان تبریز ویژه‌ی اشار و محکومین به حبس ابد می‌باشد که تعداد ۳۶۰ زندانی در آن زندان دوران محومیت خود را سپری می‌کنند.

سعید نعیمی عضو عضو ارشد سازمان دانش آموختگان٬ در یکی از اتاق‌های این بند به همراه ۱۳۴ زندانی دیگر می‌باشد و فقط ماهی یک بار حق ملاقات با خانواده خود را دارد.

شرایط این بند به شکلی هست که فاقد فروشگاه می‌باشد و محدود مواد قابل خریدی که وجود دارد با قیمت چند برابر بیشتر از خارج از زندان فروخته می‌شود. از نظر بهداشت در این بند حمام و سرویس بهداشتی مناسب و پاکیزه بسیار محدود هست به شکلی که بعضا نوبت استفاده از سرویس بهداشنی به زندانیان نمی‌رسد.

به گفته‌ی زندانیان این بند بوی شدید ادار و مدفوع فضا را پر کرده است.

با توجه به انقال اشرار شهرستان‌های اطراف به این بند احتمال درگیری فیزیکی بین زندانیان نیز وجود دارد.

تمام این‌ها درحالی است که باقی بند‌های این زندان از شرایط بسیار بهتری برخوردار هستند.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s