مراسم تقدير از محمد رسول اف در نورمبرگ

Posted: October 10, 2013 in Uncategorized

مراسم تقدير از محمد رسول اف، رييس افتخاري جشنواره فيلم حقوق بشر نورمبرگ بدون حضور وي برگزار شد.

شامگاه ٤ شنبه هشتم أكتبر، مقامات شهري، مسئولان حقوق بشري و برگزار كنندگان و سينماگران حاضر در جشنواره حقوق بشر نورمبرگ گردهم آمدند، تا ضمن اعلام برندگان بخش هاي مختلف، از محمد رسول اف فيلمساز شهير ايراني و رييس افتخاري اين دوره از جشنواره تقدير به عمل اورند.

آنچه اين مراسم را تحت الشعاع قرار داده بود، توقيف پاسپورت رسول اف در ايران و ممانعت از حضور وي در اين رويداد بود.

خانم “آندريا كوئن” كه مديريت اين جشنواره سينمايي/ حقوق بشري را بر عهده دارد، از رسول اف و شهامت وي در راه آزادي و حقوق انساني سخن گفت و سپس پيام رسول اف به حاضران، توسط يكي از همكاران وي در آخرين ساخته اش، كه نمي خواست اسمش به پاس زحمات ساير همكاران بي نامشان ذكر شود، قرائت شد. وي، از همكاري ديرينه و مطلوبش با اين فيلمساز و از نگاه هميشه انساندوستانه ي وي سخن گفت.

ديگر همكارِ رسول اف در دست نوشته ها نمي سوزند نيز، از كارآمديِ بيشترِ هنر در قياس با علم و فلسفه و دين در عصر حاضر سخن گفت و هنرهاي داستاني به خصوص سينما را، الگويي براي دلپذيرتر كردن زندگي خواند. وي از رسول اف به عنوان فيلمسازي ياد كرد كه در همه ي دوران كاري خويش، در پي تلاش براي آگاهي رساني به بشر، براي دست يابي به حقوق إنساني خويش بوده است.

قرار است امشب چهارشنبه، “دست نوشته ها نمي سوزند” در يك برنامه ويژه به عنوان فيلم اختتاميه ي اين جشنواره به نمايش درآيد. به گفته ي مسئولان جشنواره، عدم إمكان خروج رسول اف از ايران و صندلي خالي وي در جشنواره، ساير رويدادهاي اين جشنواره را تحت الشعاع قرار داده است.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s