تجمع اعتراضی مقابل سازمان ملل متحد

Posted: September 25, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: هم زمان با اجلاس سالیانه سازمان ملل در نیویورک گروهی از ایرانیان روز سه شنبه تجمع اعتراضی مقابل این سازمان برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز٬ شرکت کنندگان که به دعوت گروه «هوار» گرد هم جمع شده بودند مخالفت خود را با تحریم های اعمال شده علیه مردم ایران اعلام داشتند. آن‌ها همچنین با در دست داشتن تصاویری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خواستار پایان دادن به حصر و آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی شدند.

تجمع کنندگان در طول این برنامه شعارهایی در مخالفت با جنگ و تحریم و در حمایت از مطالبات مدنی مردم ایران سر دادند. عکس های زیر مربوط به این تجمع است.»

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s