آیت الله دستغیب: شعار انتخابات ۹۲ ” یاحسین میرحسین ” بود

Posted: August 31, 2013 in Uncategorized

آیت الله دستغیب بار دیگر از مهندسی در انتخابات انتقاد کرده و از خبرگان خواسته است که از اجتهاد خود استفاده نموده وبر خلاف شرعها واتهامات آنچنانی خط بطلان بکشند تا معنای خبره برای مردم واضح شود.

آیت الله دستغیب با مروری به حوادث سال 88 گفته است: یک مرجع تقلید یک حقوقدان یک منطقی، جریان سال هشتادو هشت را به نحوی که شما می گویید تأیید نمی کند؛ چون شخص عادل وبا انصاف خلاف شرع وخلاف قانون برگرفته از شرع را، تأیید نمی کند.

وی تصریح دارد: اینکه گفته می شود فلانی از اصحاب فتنه است “این اتهام است” نه خدا راضی است نه پیغمبر(صلی الله علیه وآله) ونه جانشینان او. عمر خود را ضایع نکنید این مغالطه کاری را رهاکنید مردم با چشم باز وفکر صحیح به دنبال اجرای احکام الهی هستند، وبرای همین جهت به جناب حجة الاسلام والمسلمین حسن روحانی رأی داند اگر ملاحظه کنید شعار اصلی انتخابات نودو دو “یا حسین میر حسین بود”؛ مغالطه کردن با صاحبان رأی قباحت دارد. اما متاسفانه هنوز به وضع سابق جهت تخریب افراد وتضعیف دولت منتخب ادامه می دهند، ازتریبون نماز جمعه وصداوسیما و رسانه هایی که از بیت المال ارتزاق می شوند؛ وباید مطالب حق گفته شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه درسالهای هشتادوهشت تا نود ودو برمملکت گذشت از ناحیه خلاف قانون وشرع توسط مسئولین وقت جهت تخریب یاران امام امت (رحمه الله) بخصوص آیت الله رفسنجانی درسال هشتادو چهار وهمچنین درسال هشتادو هشت درحق شخص مورد نظر امام امت رحمه الله جناب آقای مهندس میرحسین موسوی بود که درقالب مغالطه نسبت به مردم تحمیل شد.

اما مردم فهیم ومقلد امام امت (رحمه الله)و خواهان جمهوری اسلامی ایران در سال نود ودو پیامی دادند که همه مسئولین بخصوص خبرگان راازخواب غفلت بیدار ومردم خود را به جهانیان، جهت تثبیت جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.

بیان مطلب:

مردم عزیز ومحترم حسب فرموده امام امت (رحمه الله) واکثر مردم، یعنی جناب آقای مهندس میر حسین موسوی رأی دادند که مورد تأیید شورای نگهبان واکثر علماء ومراجع تقلید بوده.

پس از آن مردم به دنبال رأیشان وحسب فرموده امام امت (رحمه الله ) که نگذارید این انقلاب به دست نا اهلان بیفتد تظاهرات آرام ومقبول درقانون اساسی داشتند، اما جواب این همه رأی دهنده چه بود؟ خدا می داند که درتاریخ ثبت است ومسئولین وقت به هیچ عنوان جوابگوی تخلفات صورت گرفته نبوده وخود را اجل ازپاسخگویی می دانستند واگر می گویند چنین نیست پس چرا مردم راتا به حال درانتظار گذاشته اند، آری انتظار دفاع آقای موسوی از خود وازمردم رأی دهنده، آنهم دفاع علنی از صداوسیما ؟ بلکه دفاع حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی وکثیری از مؤمنین وخادمین جمهوری اسلامی که هم اکنون به صرف اتهام وبدون محاکمه آزاد وعلنی وبدون اثبات جرم در حصر ویا زندان هستند؟

مردم ازلفظ فتنه ومسائل سال هشتاد وهشت هیچ اطلاعی نداشتند اگر می دانستند هرگز شرکت نمی کردند وهرگز به دنبال رأیشان نبودند. به خوبی معلوم میگردد که فتنه گر وخلق کننده فتنه سال هشتادو هشت چه کسانی هستند.

آنها انتخابات را مهندسی کرده وبر خود فرض می دانستند که باید فلان شخص فاقد صلاحیت مطرح در قانون اساسی، انتخاب شود لذا هیچ گناهی برمردم نیست آنچه گناه است برمسئولین وقت می باشد چون آنها می دانستند که چه می کنند. چنانچه در سال نودو دو مبتلا شدند وبه خوبی از شکست خود آگاه گردیدند وپیام مردم عزیز راشنیدند وخود رابه زحمت نینداختند.

این چه منطق وفلسفه و قانون وشرعی است؟! چیزی که به اثبات نرسیده یعنی قضیه هشتادو هشت “جز همان مغالطه مسئولین ” راچوب کرده و بر سرملت میزنند.

یک مرجع تقلید یک حقوقدان یک منطقی، جریان سال هشتادو هشت را به نحوی که شما می گویید تأیید نمی کند؛ چون شخص عادل وبا انصاف خلاف شرع وخلاف قانون برگرفته از شرع را، تأیید نمی کند.

اینکه گفته می شود فلانی از اصحاب فتنه است “این اتهام است” نه خدا راضی است نه پیغمبر(صلی الله علیه وآله) ونه جانشینان او. عمر خود را ضایع نکنید این مغالطه کاری را رهاکنید مردم با چشم باز وفکر صحیح به دنبال اجرای احکام الهی هستند، وبرای همین جهت به جناب حجة الاسلام والمسلمین حسن روحانی رأی داند اگر ملاحظه کنید شعار اصلی انتخابات نودو دو “یا حسین میر حسین بود”؛ مغالطه کردن با صاحبان رأی قباحت دارد. اما متاسفانه هنوز به وضع سابق جهت تخریب افراد وتضعیف دولت منتخب ادامه می دهند، ازتریبون نماز جمعه وصداوسیما و رسانه هایی که از بیت المال ارتزاق می شوند؛ وباید مطالب حق گفته شود.

بر اعضای خبرگان است که از اجتهاد خود استفاده نموده وبر خلاف شرعها واتهامات آنچنانی خط بطلان بکشند تا معنای خبره برای مردم واضح شود.

سید علی محمد دستغیب

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s