‫شرایط روحی نامساعد مریم شفیع پور

Posted: August 28, 2013 in Uncategorized

ادورانیوز:‌ شنیده های یکی از نزدیکان خانواده مریم شفیع پور حکایت از آن دارد که وی در آخرین تماسش، شرایط روحی خوبی نداشته است.

مریم شفیع پور دوشنبه گذشته برای دومین بار در طول بازداشت یک ماهه خود، با منزل تماس گرفت و گفته هایش حکایت از شرایط نامساعد روحی اش در اثر فشار بازجویی ها دارد.

همچنین در شرایطی که با تغییر وزیر اطلاعات امید آزادی زندان سیاسی می رود اما برخی اخبار حکایت از روند احضارهای جدید از سوی این وزارتخانه دارد.

در همین راستا طی روزهای اخیر صادق نقره کار، خواهر زاده زهرا رهنورد نیز به دادسرای اوین احضار شد.‬

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s