در آرزوی آزادی وطن؛ کلیپی به یاد رشید اسماعیلی

Posted: August 21, 2013 in Uncategorized

در سرزمین من

«ناکامی»

جوان و پیر نمیشناسد

و مرگ

نه به شناسنامه ات کار دارد

نه به مشی مبارزه ات.

چریکی که پای چوبه دار رفته بود

دیروز هفتاد سالگی اش را جشن میگرفت

جوانی «رشید» که آرام آرام راه اصلاح را می جست

امروز حجله چراغانی اش را بر سر کوچه گذاشته اند

دردا که بر کیک تولد و آگهی ترحیم یک چیز نوشته بود:

«در آرزوی آزادی وطن»

عمار ملکی

منبع: شهروندیار

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s