پیام تبریک سازمان ادوار تحکیم وحدت به دکتر حسن روحانی منتخب ملت ایران

Posted: June 19, 2013 in Uncategorized

ادوار نیوز: در پی انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب ملت ایران، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور پیامی، ضمن تبریک به منتخب مردم و عموم ایرانیان، با اشاره به مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور به طرح برخی مطالبات از دولت آینده پرداخت و از رییس جمهور منتخب مردم خواست که با توجه به شعارهای مطرح شده از سوی وی، تلاش نماید تا «این دستاورد و فرصت ملی که از نقاط عطف سالهای اخیر بوده، به آسانی از دست نرود»

به گزارش تارنمای ادوار نیوز در این پیام تبریک آمده است: «نا همخوانی و نیز ناکامی در حوزه های مختلف جامعه نشان از خلاء توسعه همه جانبه نگر دارد. رویکرد به چنین هدفی(توسعه متوازن)، نیازمند بستری امن برای تحقق آن است. متاسفانه در این سالهای سخت و به طورخاص پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، آنچه آفت مملکت شده و به معضلات در حوزه های مختلف دامن زده، سیطره نوعی نگاه امنیتی، پلیسی و البته غیرتخصصی به مقولات مختلف، در عرصه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دانشگاه، هنر، ورزش و… بوده است. این رویکرد، علاوه بر آسیب جدی به رابطه مردم و حاکمان، کرامت و شأن انسانی ملت را تحقیر و معیشت ایشان را هر روز سخت تر نموده است. غلبه این نگاه در این سالیان، موجب تنگنای معیشتی مردم به طور عام، محرومیت دانشگاهها از اساتید مجرب، محرومیت نخبگان دانشگاهی از ادامه تحصیل، پر شدن زندانها از زندانیان بی گناه، تحدید احزاب و گروهها و مطبوعات و نیز رواج گسترده ی فساد اقتصادی و ارتشاء شده و از همه دردناک تر و زجرآورتر اینکه چنین رویه ایی، زخمی کاری بر پیکر بنیانهای اخلاقی جامعه نهاده است.»

متن کامل این پیام تبریک به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم، منتخب ملت ارجمند ایران

24 خرداد 92، همانند دیگر روزهای خاطره انگیز در خردادهای پیشین، به روزی ملی و به یاد ماندنی در تاریخ سیاسی _ اجتماعی ایران معاصر بدل شد. روزی که دوباره تجلی اراده ای گردید که در میانه ناامیدی و رخوت، راهی جدید را بر همگان گشوده است، راهی که در صورت میدان داری عقلانیت و مدارا، می تواند قدری جبران آنچه باشد که در این سالها بر ُملک و ملت رفته است.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با تبریک کسب اعتمادِ ملی اکثریت رای دهندگان توسط جنابعالی، امیدوار است که این دستاورد و فرصت ملی که از نقاط عطف سالهای اخیر هم است، آسان از دست نرود که این مهم؛ عزمی همگون و همگن با عزم انتخاباتی ملت را می طلبد.

از این پس اما این منتخب ملت و نخبگان سیاسی و اجتماعی اند که با درک درست و تحلیل صحیح این مشارکت جدی، عزم بر تغییر متناسب نمایند، چرا که نیاز جامعه به برون رفت از وضعیت فعلی، انگیزه ای بوده که به خلق مقدمات حماسه ای واقعی از دل صندوق های رأی منجر شده است.

سازمان ادوار تحکیم وحدت، به عنوان یکی از گروههای سیاسی فعال که از کاندیداتوری جنابعالی استقبال و حمایت کرده است، کمک به تحقق اهداف این دولت را نیز وظیفه خود می داند و لذا به اختصار نکاتی را جهت بهره گیری از این فرصت ملی که پشتوانه ای ویژه از اعتماد ملت را با خود دارد در جهت رشد و توسعه متوازن کشور، مطرح می نماید:

1- نا همخوانی و نیز ناکامی در حوزه های مختلف جامعه نشان از خلاء توسعه همه جانبه نگر دارد. رویکرد به چنین هدفی(توسعه متوازن)، نیازمند بستری امن برای تحقق آن است. متاسفانه در این سالهای سخت و به طورخاص پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، آنچه آفت مملکت شده و به معضلات در حوزه های مختلف دامن زده، سیطره نوعی نگاه امنیتی، پلیسی و البته غیرتخصصی به مقولات مختلف، در عرصه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دانشگاه، هنر، ورزش و… بوده است. این رویکرد، علاوه بر آسیب جدی به رابطه مردم و حاکمان، کرامت و شأن انسانی ملت را تحقیر و معیشت ایشان را هر روز سخت تر نموده است. غلبه این نگاه در این سالیان، موجب تنگنای معیشتی مردم به طور عام، محرومیت دانشگاهها از اساتید مجرب، محرومیت نخبگان دانشگاهی از ادامه تحصیل، پر شدن زندانها از زندانیان بی گناه، تحدید احزاب و گروهها و مطبوعات و نیز رواج گسترده ی فساد اقتصادی و ارتشاء شده و از همه دردناک تر و زجرآورتر اینکه چنین رویه ایی، زخمی کاری بر پیکر بنیانهای اخلاقی جامعه نهاده است.

امنیت در جامعه نه با دیدگاه پلیسی، که با احترام نهادن به حقوق و شأن مصرح مردم در قانون اساسی قابل دستیابی است که خوشبختانه، این حقوق ، بارها مورد تاکید رئیس جمهور منتخب هم قرار گرفته است. غفلت از این حق ملت در این سالها نه به خاطر خلاء قانونی که به دلیل بی اعتنایی به اجرای آن بوده و همین بی اعتنایی ها و تضییع ها منافع ملی را نیز تضعیف و نزار کرده است. لذا تاکید و اهتمام به غبار روبی از این حقوق و اجرای آنها می تواند گام اول و اساسی در ایجاد امنیت و نیزباز سازی اعتماد ملت باشد.

2- خواستگاه اصلی رأی شما، آرای اصلاح طلبانه مردم ایران بوده و همین پایگاه هم حامی جنابعالی در ادامه این راه و در بزنگاه های سرنوشت ساز و لحظات دشوار بحران هاست. همانگونه که ما و تمامی مردم ایران باید بدانیم که در روز جمعه گذشته کار ما تمام نشده و باید که حضور خویش را همواره ابراز نماییم، جنابعالی به عنوان رییس جمهور منتخب مردم نیز حتماً امعان نظر دارید که مردم در دوراهی های تاریخی جنگ و صلح، اقتدارگرایی و مردم سالاری ، فروپاشی یا گشایش اقتصادی، تجزیه یا حفظ تمامیت ارضی و … دکتر حسن روحانی را برگزیدند تا به پشتوانه آرای ملت، پاسدار و موجد صلح، مردم سالاری، گشایش اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و پیگیر حل و فصل مسأله چالش برانگیز هسته ای و تحریم های ویرانگر باشد.

شعار اصلی دولت شما ” تدبیر و امید” بوده و اما ملت با “امید به تدبیر شما”، تغییر را خواستار شده است. البته ما نیز بر محدودیتهای یک رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی نیک واقفیم اما از طرفی کمترین تفسیر از رای ملت در انتخابات اخیر، عزم ملی بر تغییر وضع نابسامان فعلی است و همه ارکان حکومت نیز به خوبی بدان واقفند و امیدواریم که بدان توجه ویژه نمایند. اکثریت مردم، در تنوع شعارهای پرطمطراق ، با رویکردی اصلاح طلبانه راه خود را با نام شما، از صندوق رای گشوده دیده است. بنابراین علاوه بر ایجاد امنیت فکری به عنوان شاکله ی توسعه که ثبات خاطر ملت را به دنبال خواهد داشت، باید برای تعمیق دستاوردها، اعتمادی را تقویت کرد که در این سالها کم رمق گشته است. این مهم به دست نخواهد آمد جز، با حرکت به سمت تفاهم و آشتی همگان با هم، تا کینه این سالها از دل ها نقش بر بندد. برای رسیدن به این هدف، چه راهی در دسترس تر و بهتر از تلاش برای آزادی زندانیان بی گناه سیاسی و رفع حصر و محدودیت از شخصیت های ملی کشور و مورد اعتماد مردم جناب آقایان میر حسیین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد؟

3- عامل اصلی بسیاری از تخلفات مالی نجومی و بی قانونی های مشهود، تحدید رسانه های مکتوب و فیلترینگ گسترده سایت های اطلاع رسانی است. یکی از توفیقات دولت جنابعالی می تواند و باید این باشد که جلوی برخوردهای سلیقه ای با اینترنت و سانسور مطبوعات را گرفته و بستری ایمن و امن برای فعالین این عرضه ایجاد کند. همچنین ناگفته پیداست که توسعه صنعت عقب نگه داشته شده فناوری اطلاعات به چه میزان در رشد فکری و فرهنگی عموم جامعه تأثیر دارد و وظیفه هر دولت مردمی در قبال رشد و توسعه این زیر ساخت ها چیست.

4- نخبه گریزی معضلی است که کشور در این سالهای پسرفت با آن مواجه بوده است. از نظر ما در دولت تدبیر و امید شما نبایستی هیچ نخبه و هیچ مدیر مجربی، تماشاگر یا پرسشگر صرف باشد. متأسفانه در این سالها آنچنان به سرمایه های مدیریتی کشور چوب حراج زده شده است که امروز هر قدر می نگریم اثری از مدیرانی که برای چندین دهه آزمون و خطا کرده اند و کار آزموده و واجد اثرات شگرف شده اند، نمی بینیم. مدیران موفق یا منزوی شده اند یا کم اثر و گاهی حتی دربند. اگر دولت اصلاحات، کارنامه ای به مراتب بهتر از دولت فعلی داشته، از عوامل اصلی اش در کنار برنامه ریزی درست و رضامندی و اعتماد مردم، حضور مدیرانی توانمند و با خرد بوده است. امروز نیز بایستی تمامی نخبگان محذوف با هر گرایش و هر دیدگاه دوباره به صحنه بیایند، آستین ها را بالا بزنند تا ساقه این نهال امید نوپا که ریشه ای به طول تاریخ آزادیخواهی مردم ایران دارد، دوباره با تبر کین خواهی و بی تدبیری زده نشود. در این مسیر ما و تمامی نهادهای جامعه مدنی و احزاب باید نه تنها پرسشگر و دیده بان که حامی و یاری رسان باشیم.

در پایان سازمان ادوار تحکیم وحدت این حرکت ملی که حاصل درک، شور و شعور ملت سرفراز ایران و به دعوت و تدبیر خیرخواهان و مصلحان دلسوز بوده است را به جنابعالی و عموم هموطنان عزیز تبریک مجدد گفته و امیدوار است امید و شادی ایجاد شده و عقلانیتی که به کار بسته خواهد شد، گره از کار فروبسته کشور و ملت ما بگشاید و به تدبیرها تشویش خمارها آخر شود و آینده ای بهتر را برای همگان رقم بزند.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)

بیست و نهم خردادماه 1392

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s