قطع اینترنت و فضای شدید امنیتی در دانشگاه آزاد قزوین

Posted: May 26, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: درحالی که فقط سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده٬ دانشگاه آزاد قزوین(باراجین) اینترنت این دانشگاه قطع شده است.

یکی از دانشجویان این دانشگاه به خبرنگار ادوارنیوز گفت قطعی اینترنت بنا به دستور مسوول انتظامات و خوابگاه دانشگاه صورت گرفته است.

به گفته این دانشجو مسوولان این دانشگاه از چند روز قبل اینترنت محوطه دانشگاه را قطع کرده و به دانشجویانی که برای پیگیری مراجعه کرده بودند گفته اند که اینترنت تا بعد از انتخابات قطع خواهد بود.

دانشگاه آزاد قزوین که در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان به تقلب در انتخابات بود، هم‌اینک و سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، با فضایی امنیتی روبه‌رو شده است.

آنگونه که دانشجویان این دانشگاه اعلام کرده‌اند، در سالن سایت دانشگاه نیز دو مامور حراست مستقر شده اند و ناگهان به طور رندوم مانیتور کامپیوترهای دانشگاه را که دانشجویان در حال استفاده از آن هستند چک می‌کنند.

همچنین یک مامور حراست نیز در کتابخانه دانشگاه مستقر شده و برگه‌ها و برخی کتاب‌های و حرکات دانشجویان را کنترل می‌کند. رفت آمد دانشجویان نیز از چند روز قبل به دانشگاه با کنترل شدیدتری صورت می‌گیرد.

دانشگاه آزاد قزوین از دانشگاه‌های فعال طی چند سال گذشته بوده و اشکان سهرابی و امیر جوادی‌فر که از دانشجویان این دانشگاه بودند در جریان حوادث پس از انتخابات، در تهران به شهادت رسیدند.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s