جلوگیری دادستانی از انتقال محمد ابراهیمی به بیمارستان

Posted: May 23, 2013 in Uncategorized

تواناتک: در حالی که حال جسمی سیدمحمد ابراهیمی از اعضای ستاد میرحسین موسوی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، دادستانی تهران از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می کند.

بر اساس گزارش های رسیده به ادوارنیوز، محمد ابراهیمی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که دچار بیماری ریوی است پس از انتقال به انفرادی در شرایط بدتری قرار گرفته و از زمان بازگشتش به بند عمومی، هر روز به بهداری زندان منتقل می شود.

در حالی که خونریزی و مشکل ریوی این زندانی سیاسی حاد اعلام شده و پزشکان بهداری زندان اوین تاکید کرده اند که او باید در بیمارستان تحت درمان و مراقبت پزشکان متخصص قرار گیرد، دادستانی تهران از انتقال ابراهیمی به بیمارستان جلوگیری می کنند.

یکی از اعضای خانواده این زندانی می گوید که اگر اتفاقی برای محمد بیفتد و حالش رو به وخامت بیشتر بگذارد، مسئولیت هر حادثه ای برعهده دادستانی تهران است که با انتقال او به بیمارستان مخالفت می کند.

ابراهیمی از اعضای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که پس از کودتای ۲۲ خرداد بازداشت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s