اردشیر امیرارجمند: رد غیرقانونی صلاحیت های کاندیداها، استمرار کودتای ۸۸ است

Posted: May 22, 2013 in Uncategorized

اردشیر امیرجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید می گوید: رد غیرقانونی صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری، استمرار کودتای سال ۸۸ و شلیک بر پیکر نیمه جان جمهوریت در ایران است.

مشاور ارشد میرحسین موسوی در گفت و گو با کلمه با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به صورت روشن و واضح از حدود صلاحیت خود تخطی کرده خاطرنشان کرد: شورای نگبهان حق ندارد به صورت گرینشی و خودسرانه و بدون رعایت اصول و موازین بنیادین حقوقی هرگونه که میخواهدقانون اساسی را تفسیر و اجرا کند.به همین دلیل چنین تصمیماتی فاقد اعتبار حقوقی است.

به گفته ی این استاد حقوق، شورای نگهبان به جای حفاظت از حقوق مردم تبدیل به نهادی شده که مانع تحقق دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و از قانون بر علیه حق و عدالت و تنها به عنوان ابزار خشونت استفاده می شود.

مهندسی انتخابات قبل از انتخابات آغاز شده است

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی راه سبز امید به صورت قاطع و جدی این عمل غیرقانونی را محکوم می کند تصریح کرد: عواقب این نوع رفتارهای غیرقانونی مستقیما به عهده ی رهبر جمهوری اسلامی است که با حمایت غیر موجه و غیر اصولی از اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان راه تحقق دموکراسی و مردم سالاری را در ایران مسدود کرده است.

امیرارجمند معتقد است مهندسی انتخابات قبل از انتخابات آغاز شده است واصولا اقتدارگرایان از برگزاری انتخابات به صورت دموکراتیک واهمه دارند و مایل به ایجاد فضای بحث و گفت و گو در جامعه نیستند و همچنین از انتخاب شدن آقای هاشمی مطمئن بودند و طبیعی بود که مانع حضور ایشان شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که انتخابات بدون آقای هاشمی فاقد حداقل های مورد نیاز برای یک انتخابات رقابتی است و در صورت ادامه ی این وضعیت انتخابات بی معنا خواهد بود.

کلمه- زهرا صدر

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s