گرامی مقدم: برای بازنشستگی، اولویت برخی مقامات بیش از هاشمی است

Posted: May 20, 2013 in Uncategorized

شبکه آنلاین 25 خرداد: در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی حاضر شده اند. شما حضور ایشان را در انتخابات یازدهم چگونه تحلیل می کنید؟

من ایشان را قبل از آنکه فرد دموکراتی بدانم فرد بروکراتی می دانم. در دوران سازندگی که آقای هاشمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را شکل داد و توانست از درون آن سازمان کلنگ سازندگی را بعدا از جنگ با موفقیت نسبی بزند و در دوره آقای خاتمی همان برنامه ها با موفقیت پیگیری شد و به اتمام رسید و نهایتا اگر ما به نرخ رشد اقتصادی بالاتر از هفت درصد دست پیدا کردیم، همه از زیر ساخت هایی بود که در دوره ایشان با آن نگاهی که به نظام بروکراتیک ایران داشت انجام شد.

من به این معتقدم که دموکراسی از دل نظام بروکراتیک در خواهد آمد. یعنی اگر اصول شفافیت، شایسته سالاری، آموزش و اصول الگوبرداری که از ویژگی های اساسی نظام های بروکراتیک است را ریس جمهور بتواند پیگیری کند قطعا از این دروازه ما می توانیم به دموکراسی دست پیدا کنیم. ضمن اینکه در حال حاضر ما مواجه با تحریم های شدید هستیم و وضعیت اقتصادی نیز به شدت در حال بحرانی شدن است و مواجه هستیم با آثار سویی که تحریم ها بر وضعیت اقتصادی و وضعیت داخلی و خارجی ما دارد. به همین دلیل فردی برای ریاست جمهوری شایسته است که امتجان خودش را در دوره های قبلی و بحران های گذشته پس داده باشد و من فکر می کنم در میان گزینه هایی که ثبت نام کرده اند آقای هاشمی رفسنجانی را می توان بیشترین امتیاز داد که صلاحیت و شایستگی این پست را دارند.

ضمن این که جهت گیری سیاسی ایشان طراز با اعتدال است. در بیانیه اول ایشان هم اشاره شد: مشی من اعتدال علوی است. خودشان هم اعلام می کنند فراحزبی هستند. و می بینیم که بسیاری از چهره های سیاسی آمادگیشان را برای حمایت از ایشان اعلام کرده اند.

شبکه آنلاین 25 خرداد: ما در چند روز اخیر شاهد هجمه های بسیاری از طرق نیروهای نظامی و شبه نظامی هستیم که سن آقای هاشمی را یکی از دلایلی می دانند که شورای نگهبان باید مطابق آن ایشان را رد صلاحیت کند. بنظر شما سن در عرصه ریاست جمهوری و کلا اداره کشور تا چه حد اهمیت دارد؟

ما و هیچ ارگانی حق ندارد فراتر از قانون اظهارنظر کند و اعمال سلیقه کند. کسانی که امروز آقای هاشمی را تخریب می کنند، سی دی علیه ش پخش می کنند، ناسزا و دروغ می گویند و اتهام می زنند، چون دستشان از نتیجه گیری از این حرکات خالی است و چون می خواهند آقای هاشمی در صحنه نباشد، بهانه می کنند که ایشان سنش بالاست و باید رد صلاحیت بشوند. باید توجه داشته باشیم این یک خواست غیرقانونی است. قانون خودش تشخیص می دهد که چه کسی شرایط این را دارد که سکان ریاست جمهوری را در دست بگیرد یا نگیرد. قانون فرضش این بوده است که یک فرد 85 ساله هم می تواند رییس جمهور شود و به همین دلیل محدودیت سن را برداشته اند.

کسانی که اعتراض به سن آقای هاشمی دارند باید از مسیری قانونی پیگیری بکنند و محدودیت برای سن قرار دهند.

شرایط جسمی و روحی آقای هاشمی نشان می دهد که ایشان سرحال هستند و به خوبی می توانند مدیریت کشور را برعهده بگیرند.

ضمن اینکه اگر ما بخواهیم فراقانونی اظهارنظر بکنیم کسانی در حاکمیت ما الان هستند که سنشان برخی بالاتر از آقای هاشمی است و برخی هم سن آقای هاشمی هستند و اینها به مراتب باید زودتر از آقای هاشمی بازنشسته شوند و کناره گیری کنند.

بنابراین این مساله ای که دارد طرح می شود بنظر من بیشتر جنبه تخریبی دارد تا در افکار عمومی اینگونه تبلیغ و ترویج بکنند که اقای هاشمی سنش بالاست و در اداره کشور ناتوان است.

من خاطرم است که سال 84 همین سوال ها را صداسیما از من می کرد که آقای کروبی سنش بالاست. آقای کروبی آن موقع 67 سالش بود. وقتی از این مساله ناامید شدند از من سوال می کردند که شنیده ایم آقای کروبی مریض است. به گونه ای دروغ می گفتند و وانمود می کردند که جامعه بپذیرد آقای کروبی سنش بالاست. فکر میکنم هدف بیشتر نهادهای نظامی و غیرنظامی اقتدارگرایان در مطرح کردن سن آقای هاشمی تخریب ایشان باشد.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s