استعفای مهرداد بزرگ از گروه دانش‌جویان و دانش‌آموختگان لیبرال

Posted: March 8, 2013 in Uncategorized

مهرداد بزرگ از فعالان دانشجویی با انتشار متنی از عضویت در گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران استعفا داد.

متن این استعفانامه به شرح زیر است:

اعضای محترم گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران؛

روزی ما در محیط دانشگاه دور هم جمع شدیم و با هم‌اندیشی و هم‌یاری، جمعی فکری و با هدف مطالعاتی حول اندیشه لیبرالی با نام گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال به پا شد که محفلی برای ارائه دیدگاه‌های لیبرال نسبت به مسایل مرتبط با میهن عزیزمان ایران باشد و چنین شد که برای اولین بار جمعی دانشگاهی توانست متنی در مورد ایران از منظر لیبرالی منتشر کند که در “مانیفست لیبرالیسم” تبلور یافت.

خاطره آن روزهای هم‌فکری همواره تا پایان عمر برای من، عزیز و محترم باقی خواهدماند و چه خوب می‌بود که این خاطرات اکنون قند مکرر روزهای ما می‌شد؛ اما متأسفانه گذر زمان مطابق میل ما نیست. زمان می‌گذرد و از تغییرات تدریجی گریز و گزیری نیست. این تغییرات زمان و زمانه، اکنون در نهایت تلخ‌کامی منجر به جدایی من از این گروه شده‌است.

اینک که پس از چند سال همکاری با گروه دانشجویان و دانش‌‌آموختگان لیبرال، کناره‌گیری خود را از هر گونه فعالیت و همراهی با این گروه اعلام می‌کنم، برای شما عزیزان آرزوی بهروزی دارم و امیدوارم با دقت در عملکرد و فعالیت‌هایتان در راهی که می‌روید کامیاب باشید و بتوانید برای آینده ایران مثمر ثمر شوید.

مهرداد بزرگ

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s