آسمان، مهرنامه و تجربه توقیف شدند

Posted: March 6, 2013 in Uncategorized

در ادامه برخوردهای امنیتی با نشریات و روزنامه نگاران اصلاح طلب در ایران، هفته‌نامه آسمان و ماهنامه‌های تجربه و مهرنامه توقیف شدند.

همچنین محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی روزنامه مغرب به اتهام توهین به رهبری بازداشت شدند.

وبسایت تابناک نوشته است، شنیده‌ها حکایت از آن دارد در اتفاقی همزمان، سه نشریه با رویکرد اصلاح‌طلبی که تا اندازه‌ای با چهره‌های کلیدی مشترکی اداره می‌شدند و در فضای کنونی جزو بازوهای مهم رسانه فعلی اصلاح‌طلبان بودند، توقیف شدند.

بنا به اخبار دریافتی، هفته‌نامه آسمان و ماهنامه‌های تجربه و مهرنامه توقیف شدند. تلاش خبرنگار «تابناک» برای کسب اطلاع از علت این توقیف‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

از سوی دیگر، “روز نو” نوشته است: برخی از خبرنگاران این نشریات اعلام کرده اند که در پی اعلام مقامات مسوول به مدیران این نشریات، هفته نامه های آسمان، مهرنامه و تجربه دیگر منتشر نخواهند شد.

“روزنو” با این حال تاکید کرده است که تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکرده اند.

غلامحسین کرباسچی و محمد قوچانی از مدیران هفته نامه های آسمان ، مهرنامه و تجربه هستند.

همچنین امیر موسی کاظمی سردبیر روزنامه مغرب در صفحه شخصی خود نوشته است :یک روز بعد از چاپ نامه سید محمد خاتمی به روزنامه «مغرب»، محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بازداشت شدند.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s