بی‌خبری مطلق از ساسان آقایی روزنامه نگار دربند

Posted: February 10, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: ساسان آقایی روزنامه‌نگار که در یورش ماموران امنیتی به دفتر روزنامه اعتماد در تاریخ ۹۱/۱۱/۰۸ بازداشت گردیده بود بیش از یک هفته است که هیچ گونه تماسی با خانواده خویش نداشته است و در مراجعه روز پنج شنبه مورخ ۲۰ بهمن ماه خانواده وی جهت ملاقات به انها اعلام گردیده که ممنوع الملاقات می‌باشد.

آخرين تماس ساسان آقايي با خانواده مربوط به دوشنبه هفته گذشته بوده و از آن زمان تاكنون خانواده وي در بی‌خبري كامل نسبت به وضعيت وي به سر مي برند اين امر موجب نگراني شدید خانواده وي شده است.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s