دیدار آیت الله موسوی اردبیلی با رهبری برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز

Posted: February 7, 2013 in Uncategorized

آیت الله موسوی‌ اردبیلی برای تغییر وضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفته است.

به گزارش ندای سبز آزادی، گفته می‌شود این دیدار بنا به تقاضای شماری از فعالان سیاسی از آیت الله سید‌عبدالکریم موسوی اردبیلی صورت گرفته است. آنان از عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خواسته ‌بودند از رهبر جمهوری‌اسلامی بخواهد به حصر سران جنبش ‌سبز پایان دهد.

مطابق این خبر، آیت‌الله خامنه‌ای دو شرط برای این خواسته مطرح کرده است، نخست اینکه رهبران جنبش سبز باید متعهد به اطاعت و التزام از ولی‌فقیه باشند، و دیگر اینکه از کرده‌ی خود در جریان انتخابات ۸۸ ابراز ندامت کنند.

عضو شورای انقلاب، رییس دیوان عالی قضایی و دادستان اسبق کل ‌کشور در پاسخ شرط نخست به مناسبات موسوی و کروبی با رهبر فقید جمهوری اسلامی اشاره کرده، و درخصوص شرط دوم گفته که پس‌ از ۴ سال ثابت شده که نظرات آنان در خصوص عملکرد دولت احمدی‌نژاد و پیش‌بینی وضع کلی کشور درست بوده است و منطقی نیست بابت این موارد که به عینه در کشور دیده می‌شود، ابراز ندامت کنند.

گفته می‌شود آیت الله موسوی‌اردبیلی وقتی پس‌ از اصرار موفق نمی‌شود نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نفع رفع حصر رهبران جنبش سبز، عوض کند با ناراحتی جلسه را ترک کرده است.

این درحالی است که پیش ‌از انقلاب و در نوفل لوشاتو، موسوی‌اردبیلی، سیدعلی خامنه‌ای را برای عضویت در شورای انقلاب به آیت‌الله خمینی معرفی می‌کند اما رهبر فقید انقلاب ابتدا وی را نشناخته و با “سیدمحمد خامنه‌ای”، برادر بزرگتر او اشتباه می‌گیرد. وقتی برای رهبر فقید انقلاب توضیح داده می‌شود که سیدعلی خامنه‌ای در مشهد مشغول مبازره بوده؛ آیت‌الله خمینی توصیه می‌کند که بهتر است وی در مشهد بماند و به فعالیت‌های خود بپردازد.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s