سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بازداشت روزنامه نگاران را محکوم کرد

Posted: January 30, 2013 in Uncategorized

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای، یورش ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران را محکوم کرد.

روز یک شنبه نیروهای امنیتی در اقدامی هماهنگ، با یورش به روزنامه های اصلاح طلب اعتماد، شرق، بهار و آرمان و همچنین دفتر هفته نامه آسمان، تعدادی از روزنامه نگاران این رسانه ها را بازداشت کرده اند. روز شنبه و امروز نیز بازداشت روزنامه نگاران ادامه یافته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه ای، تهدید کرده که این بازداشت ها ادامه خواهد یافت.

در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: “همانگونه که بارها به حاکمیت هشدار داده ایم راه نجات کشور از بحرانهای دامنگیری که بواسطه عملکرد اقتدارگران حاکم همچون بختک بر سر کشور افتاده است، آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت آزاد رسانه ها، بازکردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است، و امیدوار هستیم که گوش حاکمان صدای اعتراض مردم را نسبت به وضع موجود بشنود و تا دیر نشده پاسخگو باشد. روزنامه نگاران بازگو کننده خواست ها و مطالبات و صدای ملت اند، و شایسته نیست حاکمان بجای شنیدن صدا و قدردانی، آنها را به بند و زندان کشند و خود را از این مشاوران دلسوز و بدون مواجب محروم کنند.”

به گزارش “امروز” متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در حالی که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، حاکمیت باردیگر در شرایط آزمون اعتماد و مشروعیت سازی قرار گرفته و اقشار و گروههای سیاسی و مدنی منتظر نشانه هایی هر چند کوچک از بازگشت عقلانیت به سطوح عالی تصمیم گیری در کشورهستند، یورش عجیب و غیرقانونی به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب و بازداشت روزنامه نگاران حکایت از از ادامه سیاست سرکوب و ارعاب دارد.

بازداشت و سرکوب روزنامه نگارانی که با تمام محدودیتها و فضای خفقان امروز کشور کنار آمده اند و تلاش می کنند به وظیفه حرفه ای خود بپردازند، ابزاری برای پیشگیری از گسترش گفتمان انتخابات آزاد در جامعه و جلوگیری از حرکت و تکاپوی جامعه به سوی تحقق فضای نسبتا آزاد انتخاباتی (نظیر انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته) می باشد.

حاکمیت به روشنی می داند که تنها در یک انتخابات غیر رقابتی و نمایشی است که می تواند با مهندسی انتخاباتی و بدون پرداخت هزینه تقلب در انتخابات (به گزافی انتخابات هشتاد و هشت) نامزد از پیش تعیین شده مورد تایید خود را پیروز انتخابات کند، لذا، از هم اکنون تمامی مولفه هایی که می تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی منجر شود را با سرکوب و ارعاب از میدان بدر می کند.

جلوگیری از برگزاری همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، حملات و تهدیدهای تبلیغاتی علیه سید محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، ادامه حصر و حبس خانگی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی ، و یورش اخیر به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران همه حکایت از عدم تمایل حاکمیت به باز کردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن محکومیت یورش نیروهای امنیتی به دفاتر روزنامه ها و بازداشت فله ای روزنامه نگاران، خواستار آزادی هر چه سریعتر روزنامه نگاران بازداشت شده و رفع محدودیت های غیرقانونی از روی نشریات و رسانه های کشور است. همانگونه که بارها به حاکمیت هشدار داده ایم راه نجات کشور از بحرانهای دامنگیری که بواسطه عملکرد اقتدارگران حاکم همچون بختک بر سر کشور افتاده است آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت آزاد رسانه ها، بازکردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است، و امیدوار هستیم که گوش حاکمان صدای اعتراض مردم را نسبت به وضع موجود بشنود و تا دیر نشده پاسخگو باشد. روزنامه نگاران بازگو کننده خواست ها و مطالبات و صدای ملت اند، و شایسته نیست حاکمان بجای شنیدن صدا و قدردانی، آنها را به بند و زندان کشند و خود را از این مشاوران دلسوز و بدون مواجب محروم کنند.

آیینه چون نقش تو بنمود راست —– خود شکن آیینه شکستن خطاست

یازدهم بهمن نود و یک

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ( شاخه خارج از کشور )

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s