زندانی شدن یک خبرنگار به اتهام دفاع از حقوق دراویش

Posted: November 19, 2012 in Uncategorized

علیرضا روشن، خبرنگار روزنامه شرق و فعال مدنی مدافع حقوق دراویش گنابادی، برای تحمل یک سال محکومیت خود روانه زندان اوین تهران شد.‏

به گزارش مجذوبان نور، صبح روز شنبه 27 آبان ماه آقای علیرضا روشن برای تحمل حکم یک سال حبس تعزیری زندانی شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب تائید شد. حکم صادره به موجب همکاری آقای روشن با وبسایت مجذوبان نور بوده است.‏

آقای علیرضا روشن در شهریور ماه سال ۹۰ در جریان حمله به دفتر وبسایت مجذوبان نور دستگیر و پس از گذراندن بیش از ۱ ماه نگهداری در سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، با قرار کفالت آزاد شد.‏

حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور و رضا انتصاری از دیگر فعالین مطبوعاتی و مدافع حقوق دراویش هستند که هم اکنون در بند 350 زندان اوین نگهدای میشوند.‏

دادگاه این فعالین مدنی در روزهای 21 ال 23 آبان ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. برگزاری جلسه دادگاه در حالی صورت گرفت که پرونده آنان علیرغم درخواست قبلی، در اختیار وکلای مدافع قرار نگرفته بود و به همین دلیل وکلای مدافع امکان تهیه لایحه دفاعیه را نداشتند و به همین سبب این فعالین مدنی از حق دادرسی عادلانه محروم شده اند.‏‏

روند بازداشت، دادرسی و ادامه بازداشت موقت این فعالین مدنی از چهارده ماه گذشته تاکنون همگی برخلاف آیین دادرسی مدنی ، اصل 186 قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه میباشد

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s