انتخابات تعطیل است

Posted: November 19, 2012 in Uncategorized

مصطفی خسروی- نزدیک به ۱۰ ماه از انتخابات فرمایشی مجلس نهم و واقعه معروف دماوند می گذرد اما کماکان تحولات سیاسی به خصوص در جریان اصلاح طلبی تحت تاثیر آن واقعه قرار دارد.

شاید حتی شخص سید محمد خاتمی آن روزها تصور نمی کرد که آن تک رای باطله می تواند تا این حد در سرنوشت گروه های سیاسی کشور تاثیر گذار ظاهر شود، گرچه رئیس جمهور پیشین ایران، بارها و بارها تاکید کرد که مقصود از آن حضور کم رنگ، تلاشی با امید به گشایش فضای سیاسی کشور بوده اما به نظر می رسد آن رای بیشترین کارکردش را در حوزه دیگری به رخ کشیده است.

اگر نگاهی گذرا داشته باشیم به رسانه ها و سایت ها و روزنامه های داخل کشور، این روزها آنچه به وفور دیده می شود، صحبت مدافعان و دعوت کنندگان از خاتمی، برای حضور در انتخابات است و گه گاه در آن سوی ماجرا، اعلام موضع اقتدارگرایان نسبت به این حضور احتمالی.

پر واضح است که آن تصمیم شخصی و انفرادی که بعد ها تلاش شد تا کوچک و ناچیز جلوه داده شود، اینجا گریبان خود سید خندان را هم گرفته است، محمد خاتمی که الحق و والانصاف، آن پیش شرط های شفاف و صریح را برای ورود به انتخابات لازم و ضروری دانسته بود، امروز مواجه شده است با موجی از درخواست ها و انتظار ها برای حضور مجدد در انتخابات.

گویی در خواست کنندگان فراموش کرده اند، که هنوز میرحسین موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می برند و شرایط زندانیان وخیم تر گشته و احزاب و مطبوعات کماکان تعطیل اند، گویی فراموش کرده اند که آنکه امروز صدایش می کنند، خود گفته بود در انتخابات حاضر نخواهد شد مگر به پذیرش شروطش.

غمگنانه آن که اشخاصی در ذیل نام اصلاح طلبی، جای آنکه یک بار دیگر، حاکمیت را به دلیل تمام اشتباهات سهمگین این سال های اخیر مورد بازخواست قرار دهند و اجرای شروط خاتمی را مطالبه کنند، تلاش برای متقاعد کردن سید محمد خاتمی جهت شرکت در انتخابات را در دستور کار قرار داده اند..

آری اگر آن رای باطله عاید صندوق دماوند نمی شد، امروز کسی تلاش برای حضور خاتمی و یا حتی هاشمی در انتخابات را تبدیل به مطالبه ای از جریان اصلاح طلبی نمی کرد.

اگر آن اتحاد بی نظیر شکسته نمی شد، کماکان اصلاح طلب و اقتدارگرا، و به ویژه اقتدارگرایان، پیش شرط های سید را جدی می گرفتند و تلاشی برای تحقق آن ها می کردند، نه اینکه بی تفاوت از تمام آن حقوق حقه ملت، تنها فشار را بر شخص خاتمی افزوده و احساس تکلیف را در او تزریق کنند.

سخنان خاتمی در جشن تولد 69 سالگی اش و دیگر صحبت های اخیر او نیز، نشان از نارضایتی وی از فراموشی آن پیش شرط ها و تداوم حصر و زندان و سرکوب و سانسور دارد، اما افسوس که قطار انتخابات ریاست جمهوری راه افتاده و تمام آنانی که سه سال گذشته را در خلوتی لمیده بودند را به دنبال خود فرا می خواند.

با این حال خطاب به این دوستان مصلحت اندیش طالب فرصت باید گفت : تا موسوی و کروبی در حصرند، تا زندانیان در حبس اند، تا سرکوب سایه بر احزاب و مطبوعات گسترده، انتخابات تعطیل است.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s