بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در نشست “سرای اهل قلم”

Posted: October 31, 2012 in Uncategorized

در حمله نیروهای امنیتی به “سرای اهل قلم” تعدادی از شرکت کنندگان در مراسمی که بنا بود به مناسبت 13 آبان و همچنین بزرگداشت مادر آرش صادقی برگزار شود دستگیر شده اند.

براساس گزارشهای رسیده به ندای سبز آزادی امروز بنا بود که در “سرای اهل قلم”نشستی با سخنرانی ابراهیم اصغر زاده برگزار شود.

دراین نشست همچنین بنا بود که یادمانی به مناسبت درگذشت مادر آرش صادقی،دانشجوی زندانی برگزار شود.

مهدی خزعلی، قاسم شعله سعدی،اکبر امینی، مهدیه گلرو، جمال عاملی، دکتر حمیدرضا سلیمانی، محمد پارسی، محمد فرید پژمان ظفرمند، فاطمه محمودی، سعید ذبیحی، نوید ذبیحی، بهروز شادلو، فاطمه محمودی، محمد باقر مرادی، امیر برهانی و مهدی برهمن پور از جمله بازداشت شدگان هستند.

پیش از این نیز نیروهای امنیتی با یورش به “سرای اهل قلم”از برگزاری مراسمی که بنا بود به مناسبت روز قلم برگزار شود اخلال کرده بودند.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s