پشتیبانی قاطع دو نهاد صنفی بزرگ ایتالیا از کارزار ” صدای معلمان دربند”

Posted: September 29, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: کنفدراسیون سراسری کار درایتالیا(CGIL) و فدراسیون کارکنان دانش ایتالیا (FLC) امروز در اقدام مشترک و انتشار بیانیه ای رسمی به کمپین “صدای معلمان دربند باشیم” پیوستند.

به گزارش ادوارنیوز، کنفدراسیون سراسری کار در ایتالیا(CGIL) 5،۸ میلیون کارمند و کارگر مرد و زن را نمایندگی می کند و فدراسیون کارکنان دانش(FLC )‌ نماینده بیش از ۲۰۰ هزار کارکنان زن و مرد بخش آموزش و پرورش ایتالیا است.

این دو سازمان از وزن و اعتبار قابل توجهی در معادلات سیاسی، اجتماعی‌ ایتالیا برخوردارند وبه عنوان عضو سازمان جهانی‌ کار در حوزه ی روابط بین المللی هم صدای رسایی برای شنیده شدن دارند.

سازمان های یاد شده با ارسال نامه ای خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا به استناد گزارشات منتشره از سوی کمپین با ذکر مستندات و اسامی معلمان دربند نگرانی‌ و اعتراض شدید خود را نسبت به نقض روز افزان حقوق صنفی آموزگاران ایرانی و پایمال شدن حقوق بشر در ایران ابراز کردند.

در این نامه تاکید شده است نقض حقوق معلمان، به علت نقش مهمی‌ که قشر مزبور در آموزش و شکل گیری جامعه و فردای کشور دارند، ایران را در موقعیت بسیار خطرناکی قرار میدهد.

همچنین وضعیت امروز آموزگاران زن و مرد ایران بسیار بحرانی‌ اعلام شده و آمده است:” دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران سرکوب را علیه معلمین افزایش داده، مشکلات معیشتی آنها را نادیده گرفته و بر روی فعالیت‌های صنفی آنها برچسب اقدام علیه امنیت کشور می زند، دست به اقدامات غیر قانونی علیه انجمن‌های صنفی معلمان زده و فشار را همواره بر روی فعالان صنفی این قشر می‌افزاید.”

سازمان های صنفی ایتالیایی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی‌ معلم( ۵ اکتبر) از مقامات حاکم بر ایران خواستند به تعهدات بین‌المللی و قوانین کشوری عمل کنندو سرکوب معلمین و نمایندگان صنفی آنها را پایان دهند.

در انتها تاکید شده است این نامه در راستای پیوستن به کمپین حمایت از معلمین در بند و در آستانه آغاز سال تحصیلی‌ آن کشور و روز جهانی‌ معلم (۵ اکتبر) صادر شده است.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s