انتقال جمعی از بازداشت شدگان کمپ سرند از قرنطینه زندان تبریز

Posted: August 25, 2012 in Uncategorized

جمعی از بازداشت شدگان کمپ روستای سرند دقایقی پیش به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، امدادگران بازداشتی از انتقال تعدادی از بازداشت شدگان توسط ون‌های پلیس امنیت به مکان نامعلومی خبر داده اند. در این حین باقی بازداشت شدگان نیز برای انتقال فرا خوانده شده اند.

این انتقال در شرایطی صورت می گیرد که پیش از این قاضی پرونده برای پنج تن از بازداشت شدگان قرار کفالت و برای شانزده تن دیگر قرار وثیقۀ پنجاه میلیون ریالی صادر کرده بود، اما امروز با مراجعۀ تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان برای تودیع وثیقه، قاضی پرونده به بهانه‌ی مرخصی از حضور در دادگاه و قبول وثیقه امتناع کرد.

امدادگران در روز دوم حادثۀ زلزله بصورت داوطلبانه در محل حادثه حاضر و در شرایطی سخت به امدادرسانی مشغول بوده اند. در شامگاه چهارشنبه دوم شهریور، بیش از صد مأمور امنیتی با یورش به کمپ محل استقرار امدادگران ضمن استفاده از گاز اشک آور و ضرب و شتم بیش از سی نفر امدادگر حاضر در کمپ را بازداشت کردند که تعدادی از آن‌ها بعد از دو روز آزاد شدند.

تعدادی از امدادگران به علت ضربات وارده به شدت آسیب دیده اند که از آن جمله می توان به درد کلیه حسین رونقی و آسیب دیدگی چشم اسماعیل سلمانپور و نیز عفونت دست مرتضی اسماعیل پور که چند روز پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود اشاره کرد . وضعیت این افراد تا این لحظه مورد بی توجهی مسؤولین قرار گرفته است.

لازم به ذکر است تمامی بازداشت شدگان در اعتراض به وضعیت خود در اعتصاب غذا به سر می برند و خبرها حاکی از وخامت حال تعدادی از امدادگران به خاطر اعتصاب غذا است.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s