عبدالله نوری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و یا کاندیداتوری افراد اعلام نظری نداشته است

Posted: June 29, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: دفتر عبدالله نوری وزیر کشور دولت هفتم و از چهره های سرشناس اصلاح طلب با انتشار اطلاعیه ای مطالب منتسب به وی در تایید و یا مخالفت با اشخاص و گروه های سیاسی فعال در زمینه انتخابات آینده ریاست جمهوری را تکذیب و در ادامه اعلام کرده که دیدارهای اخیر وی با برخی فعالان سیاسی، دانشگاهی و اصلاح طلب، ارتباطی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری نداشته و ناظر به مسایلی است که در شرایط کنونی نیاز به توجه است.

متن این اطلاعیه که نسخه ای از آن در اختیار “ادوار نیوز” قرار گرفته به شرح ذیل است:

به نام خدا

اخیراً مطالبی در تایید و یا مخالفت با اشخاص و یا گروه ها و برخی سخنان درست و نادرست به گونه ای ویرایش شده ولی کاملا جعلی به آقای عبدالله نوری نسبت داده شده و در تعدادی از رسانه ها انتشار یافته است. همانگونه که به دفعات اعلام گردیده است، تنها مطالبی که از طریق دفتر ایشان در اختیار رسانه ها قرار گیرد بيانگر مواضع و ديدگاه هاي آقای نوری می باشد.

در اين راستا يادآوري دو نكته ضروری است:

نخست اينكه آقای عبدالله نوری تاکنون در ارتباط با موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری و يا افرادی که درخصوص کاندیداتوری آنها گمانه زنی می شود اعلام نظری نداشته اند. چنانچه در اين ارتباط به نظر مشخص و معینی برسند از طریق دفتر ایشان به اطلاع خواهد رسید.

دوم اين كه اظهارات آقای نوری، در دیدارهای فعالان سیاسی، دانشگاهی و اصلاح طلب، ارتباطی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری نداشته و ناظر به مسايلی است كه در شرايط كنوني نياز به توجه دارد. اگرچه موضوع انتخابات نيز در جای خود اهميت دارد و به لحاظ شکل برگزاری و آثار و پيامد هاي آن می تواند دغدغه خاطر هر ایرانی باشد.

دفتر آقای عبدالله نوری

هشتم تیرماه 1391

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s