برگزاری مراسم بزرگداشت سحابی ها و هدی صابر در بوشهر

Posted: June 27, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: مراسم بزرگداشت سالگرد مرگ مهندس عزت‌الله سحابی و شهادت هاله سحابی و هدی صابر به همت اعضای سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت ) در بوشهر برگزار شد.


به گزارش ادوار نیوز، در این مراسم که به همت اعضای سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت ) شعبه بوشهر برگزار شد ، اعضای این سازمان و جمعی از دوستداران جریان ملی – مذهبی حضور یافتند.

در ابتدای این مراسم سخنرانان به معرفی مختصری از پیشینه جریان ملی – مذهبی و نقش این جریان در دوره های مختلف سیاسی – اجتماعی ایران پرداختند .در ادامه تقی رحمانی طی یک پیام تصویری به سخنرانی در رابطه با شخصیت ، علایق و منش فکری و عملی مهندس عزت الله سحابی ، هاله سحابی و هدی صابر پرداخت .

همچنین سروده ای از دکتر محمد ملکی در گرامیداشت این سه هم پیمان عشق ، پخش گردید . در انتها حاضرین به بحث و گفتگو در رابطه با شخصیت های برجسته جریان ملی – مذهبی ، منش و روش مهندس عزت الله سحابی ، هاله سحابی و هدی صابر و همچنین به ایراد خاطراتی در رابطه با حضور نیروهای ملی – مذهبی در بوشهر و فعالیت های خیرخواهانه ی ایشان در مناطق محروم در زمینه های آموزشی پرداختند.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s