اعتراض دفتر تحکیم وحدت به “ستاره دار” کردن دانشجویان: تلاش اقتدارگرایان برای حذف اندیشه دانشجویان ناکام مانده است

Posted: May 31, 2012 in Uncategorized

به جد محرومیت خلاف قانون دانشجویان از تحصیل را بیش از گذشته از طریق آگاهی سازی افکار عمومی و مراجع ذیربط در این خصوص پیگیری خواهد کرد. دانشجویان حتی اگر با حکم سربازان و کارگزاران ظالمان از دانشگاه اخراج شوند، درخت اندیشه را با بار دانش تنومندتر از گذشته خواهند ساخت و زشتی ها و نابسمانی های حاکمان را فریاد خواهند زد

دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای نسبت به “ستاره دار” کردن شماری از دانشجویان و محرومیت آنان از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اعتراض کرد.

به گزارش دانشجونیوز، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود ضمن محکومیت دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در تمامی امور کشور گفته است این نهادها تنها حذف دانشجویان آگاه از فضای دانشگاه را، که بلاخیزترین و دامن گیرترین نهاد برای حاکمیت است، به مدیران آموزش عالی و وزارت علوم دیکته می کنند.

در بیانیه این اتحادیه دانشجویی آمده است که “وحشت از دانشجویان منتقد که چراغ راه آگاهی هستند، اقتداگرایان را هرچه بیشتر به سوی محرومیت دانشجویان فعال و منتقد از تحصیل و حضور در عرصه دانشگاه سوق می دهد”.

دفتر تحکیم وحدت همچنین همکاری دستگاه قضایی با وزارت اطلاعات و وزارت علوم را علیه دانشجویان محکوم کرده است: “دستگاه قضایی در همکاری نزدیک با سربازان گمنام و وزارت علوم بدنام برای ساختن آیینه عبرتی از دانشجویان بیگناهی که تنها به دنبال حق تحصیل خود و دیگر دانشجویان بودند ضیاالدین نبوی و مجید دری را همچنان در بدترین زندان در تبعید نگاه داشته است. حسین رونقی ملکی، دیگر دانشجویی در بند، نیز در زندان جان می سپارد در حالی که زندانبانان بدیهی ترین رفتار انسانی را از او و دیگرانی چون او دریغ کرده اند”.

این اتحادیه دانشجویی همچنین بازداشت و محرومیت دانشجویان از تحصیل به بهانه دفاع از مقدسات را حربه زنگار گرفته دیگری دانسته است که در سال های گذشته بارها جهت تشفی خاطر خسته خیل خامان و حامیان درگاه قدرت استفاده شده و امسال نیز در همین ایام در جریان است.

در روزهای گذشته شماری از دانشجویان به بهانه توهین به مقدسات و اهانت به ائمه از ادامه تحصیل محروم و تعدادی از دانشجویان نیز در نقاط مختلف کشور بازداشت شده اند.

در انتهای این بیانیه دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت مجدد رفتار حاکمیت با دانشجویان، اعلام کرده است که دیگر گوش شنوایی در حاکمیت برای برگرفتن نصایح مشفقانه نمی بیند: “لذا به جد محرومیت خلاف قانون دانشجویان از تحصیل را بیش از گذشته از طریق آگاهی سازی افکار عمومی و مراجع ذیربط در این خصوص پیگیری خواهد کرد. دانشجویان حتی اگر با حکم سربازان و کارگزاران ظالمان از دانشگاه اخراج شوند، درخت اندیشه را با بار دانش تنومندتر از گذشته خواهند ساخت و زشتی ها و نابسمانی های حاکمان را فریاد خواهند زد.”

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

متأسفانه بار دیگر شاهد رفتاری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی با دانشجویان و علم دوستان کشورمان هستیم که نمایانگر ویژگی های ذاتی آن است. بار دیگر دولت با ستاره دار کردن گسترده و محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل در مقاطع بالا، چهره ی نازیبای خود را برای همگان آشکار نمود. چه از چنین دستگاهی با ویژگی هایی که همگان بر آن آگاهند جز این انتظاری نمی رفت و این محرومیت ها و خردستیزی ها، امری تازه نبوده و نیست.

یکی از بارزترین ویژگی های نظام جمهوری اسلامی، دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در تمامی امور کشور است. تصمیم گیری این نهادها، برای ارکان مختلف زندگی مردم اعم از اقتصاد و بازرگانی، سیاست و انتخابات، رسانه، امور آموزشی و فرهنگی و بسیاری از حیطه های دیگر نشان از وجود فضای فراگیر بی اعتمادی بوده که محصول رفتار استبدادی حاکمان است. لذا ناچار است بقای خود را به دست سربازان گمنامی بسپارد که خود بعضا غرق در فساد و خودسری هستند. حذف دانشجویان آگاه از فضای دانشگاه که بلاخیزترین و دامن گیرترین نهاد برای حاکمیت است تنها چاره ای است که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اندیشیده و به مدیران آموزش عالی و وزارت علوم دیکته می شود.

دروغ گویی و فریبکاری ویژگی دیگری است که با نظام های استبدادی در هم تنیده است. امری که بر تمامی شئون و تصمیمات حاکمیت سایه افکنده است. نحوه ی برخورد با بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران و متهمان آن، فاجعه کهریزک و متهمان آن، انتخابات ریاست جمهوری دهم و رأی و جان مردم، مواجهه با موضوع انرژی هسته ای و نقایص فنی آن و مذاکره با غرب، همگی غرق در انواع دروغ ها و فریب ها است. وحشت از دانشجویان منتقد که چراغ راه آگاهی هستند، اقتداگرایان را هرچه بیشتر به سوی محرومیت دانشجویان فعال و منتقد از تحصیل و حضور در عرصه دانشگاه سوق می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون حذف فیزیکی و پاک کردن صورت مسئله در مواجهه با نقاط ضعف و نابسامانی هاست. کشتار زندانیان در دهه ٦٠، پروژه ی قتل های زنجیره ای، سرکوب و حصر چندین مرجع شیعه، کشتن مردم معترض به نتیجه انتخابات، حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، همگی مثال هایی بارز از برخورد و حذف فیزیکی از سوی حاکمیت هستند. جمهوری اسلامی متاسفانه ثابت کرده است که از مواجهه رو در رو و شفاف با مردم ناتوان است و خود به این ناتوانی آگاه است و از افشای این ناتوانی وحشت دارد. حذف دانشجویانی که این ناتوانی ها و ضعف ها را در محیط دانشگاه فریاد زده اند، یکی دیگر از مصداق های پاک کردن صورت مسئله است که همچون دیگر تصمیمات از این دست، تا کنون راه به جایی نبرده است چرا که اندیشه مردنی نبوده و نیست.

عدم پایبندی حاکمیت به هیچ قرارداد و قانونی، چه قوانین داخلی و چه معاهدات بین المللی، ویژگی دیگر آن است. مجموعه حاکمیت بارها و بارها قانون اساسی را مهم ترین میثاق بین دولت و ملت است نقض کرده و آن را به هر نحوی که به سود خویش بوده تفسیر و اجرا کرده است. پشت پا زدن به اعلامیه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی و چندین قرداد جهانی دیگر نمونه هایی از این دست است. محرومیت دانشجویان از علم آموزی علاوه بر نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر با اصول ٣، ٢٠، ٢٢، ٣٠، ٣٦و ٣٧ قانون اساسی نیز در تنقاض و تنافر است.

در کنار محرومیت دوباره دانشجویان از تحصیل و عدم ارائه کارنامه به جمع گسترده ای از فعالان دانشجویی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد که به رویه ای ثابت و همه ساله تبدیل شده است، بازداشت و محرومیت دانشجویان از تحصیل به بهانه دفاع از مقدسات حربه زنگار گرفته دیگری است که در سال های گذشته بارها جهت تشفی خاطر خسته خیل خامان و حامیان درگاه قدرت استفاده شده و امسال نیز در همین ایام در جریان است.

دستگاه قضایی در همکاری نزدیک با سربازان گمنام و وزارت علوم بدنام برای ساختن آیینه عبرتی از دانشجویان بیگناهی که تنها به دنبال حق تحصیل خود و دیگر دانشجویان بودند ضیاالدین نبوی و مجید دری را همچنان در بدترین زندان در تبعید نگاه داشته است. حسین رونقی ملکی، دیگر دانشجویی در بند، نیز در زندان جان می سپارد در حالی که زندانبانان بدیهی ترین رفتار انسانی را از او و دیگرانی چون او دریغ کرده اند. این همان مرز زندگی انسانی و حیوانی است که ضیا نبوی از آن به درستی یاد کرده بود. دانشجویان اگر چه مشفقانه حاکمان را به رفتار انسانی فرا می خوانند، خوی پلید اقتدارگرایان جبارانه دانشجویان بیگناه را به سمت زندگی حیوانی می خواند و می کشاند.

رفتار حاکمیت و نهادهای امنیتی با دانشجویان و محروم کردن آن ها از ادامه تحصیل، همواره از سوی دفتر تحکیم وحدت محکوم شده است. برای توصیه به بازگشت به راه صواب دیگر دیر شده است، طفل انتظار پیر شده است و دل صبر از این شیوه سیر شده است. این نهاد دانشجویی دیگر گوش شنوایی در حاکمیت برای برگرفتن نصایح مشفقانه نمی بیند. لذا به جد محرومیت خلاف قانون دانشجویان از تحصیل را بیش از گذشته از طریق آگاهی سازی افکار عمومی و مراجع ذیربط در این خصوص پیگیری خواهد کرد. دانشجویان حتی اگر با حکم سربازان و کارگزاران ظالمان از دانشگاه اخراج شوند، درخت اندیشه را با بار دانش تنومندتر از گذشته خواهند ساخت و زشتی ها و نابسمانی های حاکمان را فریاد خواهند زد.

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
١٠ خردادماه ١٣٩١

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s