كانون صنفي معلّمان تهران (طيف صنفي): دولتمردان چنان عمل کنند که آبروی کشور در آن جایگاه جهانی حفظ شود

Posted: April 30, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: كانون صنفي معلّمان تهران (طيف صنفي) به مناسبت روز معلم بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ادوارنیوز، در بخشی از متن این بیانیه آمده است: کانون صنفی معلمان (طیف صنفی) قويّاً بر اين باور هستیم كه حصول نتيجه ي مطلوب ، تنها در سايه ي اتّحاد و هم دلي و كار تشكيلاتي و هدايت شده كه به دور ازسياسي كاري و تك روي باشد ،ميسّر و ممكن است. تا زمانی که منتظر باشیم دیگران حق و حقوق ما را بگیرند ، اوضاع به همین منوال خواهد ماند.

متن کامل این بیانیه که در اختیار ادوارنیوز قرار گرفته، به شرح زیر است:

همراه شو عزيز
تنها نمان به درد،
كاين درد مشترك،
هرگز جدا جدا،
درمان نمي شود.

فرهنگيان فرهيخته، همكاران گرامي

كانون صنفي معلمان تهران (طيف صنفي)ضمن گرامي داشت دوازدهم اردي بهشت۹۱، روز ملّي معلّم،به همه حق طلبان فرهنگي تبریک می گویم

کشورهای پیشرفته ی جهان با سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی وازمسیر آموزش و پرورش به مدارج بالای علمی ،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی رسیده اند. متاسفانه نگاه سیاسی – امنیتی دولت به این وزارتخانه باعث شده است که به بهانه های گوناگون برنامه های غیر کارشناسی شده را در آن پیاده کند .

” طرح تغییر نظام آموزشی” و ” خصوصی سازی مدارس” از آخرین طرح ها ی آموزش وپرورش است کارشناسان امر تعلیم و تربیت نیک آگاهند که هرگونه تغییر و برنامه ریزی آموزشی ، بدون حضور پر رنگ معلم ، نتیجه بخش نخواهد بود و تا زمانی که امنیت شغلی و معیشتی معلمان به طور بنیادی حل نشود ، هیج طرح آموزشی موفق نخواهد شد . با نگاهی گذرا به طرح های وزرای سابق آموزش و پرورش مانند : نجفی ( نظام ترمی واحدی ) مظفر ( مدرسه محوری ) حاجی ( مهندسی اصلاحات ) فرشیدی ( افزایش نیروهای تربیتی ) علی احمدی ( ساماندهی نیروی انسانی) گردد و اکنون حاجی بابایی با ( تغییر نظام آموزشی ) .!که برای نظام آموزشی نتجه بخش نبوده است .

آموزش و پرورش ُفعلی ما مناسب با توسعه اقتصادی و اجتماعی نیست چون نگرش علمی بر آن حاکم نیست درآموزش ما آموزش مکاتب فکری نداریمُ توسعه در گرو دانش و دانایی ملی است . مهم پرورش علم گرایی و منطق گرایی است .

متاسفانه معلمان و باز نشستگان از سطح رفاه مطلوبی بر خوردار نیستند وبا تورم روبه افزایش روبر هستد . هزینه هایی ما نند “

خدمات در مانی و بهداشتی , مسکن و مواد غذایی ,..”

اجرای قانون خدمات کشوری ( هرچند ناقص ) و افزایش حقوق از سال ۷۸ تا کنون ، نتیجه ی زحمات تشکل ها و فعالان صنفی بوده است . طبق ماده ی ۱۵۰ این قانون افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم صورت گیرد . که در چند سال اخیر انجام نگرفته است به طوری که با شکایت تعدادی از همکاران بازنشسته به دیوان عدالت اداری ، در دادنامه ی شماره ۳۷۷ تا ۳۸۸ به تاریخ ۸۸/۵/۴ دولت محکوم شده است .
سال هاست که تشکل های صنفی معلمان حل ریشه ای و اساسی مشکلات معیشتی و منزلتی معلمان سراسر کشور را خواهانند و در این مسیر هزینه های سنگین داده اند . مانند : “زندان – توبیخ –بازداشت – تبعید – تعلیق – باز نشستگی زود هنگام … .

کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی ) قويّاً بر اين باور هستیم كه حصول نتيجه ي مطلوب ، تنها در سايه ي اتّحاد و هم دلي و كار تشكيلاتي و هدايت شده كه به دور ازسياسي كاري و تك روي باشد ،ميسّر و ممكن است
تا زمانی که منتظر باشیم دیگران حق و حقوق ما را بگیرند ، اوضاع به همین منوال خواهد ماند.

ما خواهان آزادی تمام فعالان صنفی معلم بخصوص رسول بداقی و باز گشت ایشان به کارشان هستیم و توقف دادگاه هاشم خواستار و همسرشان خانم مالکی هستیم .

از آن جایی که ایران زیر مجموعه ی جامعه ی جهانی است و با امضای مصوبات این کنوانسیون صنفی وفعالیت آزادانه درآن ، داشتن نشریه و تجمع، حق مسلم معلمان کشور است . شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که بیش ۴۰ تشکل عضو آن است عضو آموزش بین الملل (EI) است و عملکرد مسئولان کشور نسبت به معلمان را زیر نظر دارد ، لذا کانون صنفی معلمان تهران ( طیف صنفی ) از دولتمردان انتظار دارد چنان عمل کنند که آبروی کشور در آن جایگاه جهانی حفظ شود.

کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی )

اردیبهشت ۱۳۹۱

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s