گزارش جنبش دانشجویی در سال ١٣٩٠

Posted: March 29, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: دانشگاه های کشور در سال گذشته همچنان شاهد تلاش نیروهای اقتدارگرا برای سرکوب جنبش دانشجویی و کنترل فضای اعتراضی در دانشگاه علیه حاکمیت استبدادی بود.

بر اساسی گزارشی که سایت دانشجو نیوز منتشر کرده، علاوه بر موارد گسترده نقض حقوق دانشجویان به فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه های کشور در طول سال ١٣٩٠ نیز اشاره کرده است. این گزارش به دو شکل تفکیک موضوعی و تفکیک ماهیانه وقایع تهیه شده است.

http://w435649.blob1.ge.tt/streams/8a9oHeF/Report_Uni_1390.pdf?sig=-TZeg3M8sXnjUHfGGJC4V-EpUJwUuR7Zocc

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ٦٧ حکم زندان برای دانشجویان صادر و اجرا شده است. نزدیک به ٤۵ مورد فعالیت های مختلف و تجمع های دانشجویی، ١٢٠ مورد احضار به کمیته انضباطی، محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه و بیش از ٨٠ مورد بازداشت و احضار به مراجع قضائی ثبت شده است. در سال گذشته همچنین در بیش از ١۵ دانشگاه کشور تفکیک و تبعیض جنسیتی و متاسفانه بیش از ١٠٠ مورد حادثه و مرگ دانشجویان گزارش شده است.

دانشجو نیوز متذکر شده است که، موارد ذکر شده در این گزارش بخشی از سالنامه جنبش دانشجویی در سال گذشته می باشد که بر مبنای اخبار منتشر شده در وبسایت دانشجونیوز تهیه شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از موارد نقض حقوق دانشجویان نیز در سال گذشته به دلایل مختلف خبری نشده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است و برای دانلود آن اینجا کلیک کنید.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s