دکتر زیدابادی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت به مرخصی آمد

Posted: March 27, 2012 in Uncategorized

ادوارنیوز: دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) و روزنامه نگاران دربند زندان رجایی شهر ساعتی پیش به مرخصی آمد.

به گزارش ادوارنیوز، دکتر زیدآبادی تحلیل‌گر سیاسی و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که از ۲۳ خرداد ۸۸ در زندان به سر می‌برد، از زمستان سال ۸۸ به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.

احمد زیدآبادی در دو سال و نیم اخیر تنها یک بار به مرخصی ۴۸ ساعته اعزام شده بود.

وی توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرد، که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.

احمد زیدآبادی، در سال ۱۳۹۰ توسط هیاتی متشکل از ۱۲ کار‌شناس بین المللی مستقل رسانه‌ای برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو ۲۰۱۱ موسوم به «گیلرمو کانو» شد.

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s