تایید سه سال محکومیت فرشته شیرازی فعال حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر

Posted: December 30, 2011 in Uncategorized

ادوارنیوز: دادگاه تجدید نظر استان مازندران- ساری- حکم سه سال حبس تعزیری فرشته شیرازی که توسط قاضی حسن زاده در دادگاه انقلاب شهرستان آمل صادر شده بود تایید کرد.

به گزارش تغییر برای برابری، فرشته شیرازی فعال حقوق زنان از روز 12 شهریور در زندان آمل که فاقد امکانات اولیه و تفکیک جرائم است نگهداری می شود.

یک منبع مطلع به تغییر برای برابری گفته که فرشته شیرازی به دلیل شرایط نامناسب زندان آمل علی رغم اینکه خانواده اش ساکن آمل هستند درخواست انتقال به زندان ساری را داده است که به احتمال قوی در هفته های آینده به زندان ساری منتقل خواهد شد.

به گزارش این منبع آگاه دوری راه امکان ملاقات خانواده و به خصوص مادر پیر فرشته را دشوارتر از قبل خواهد کرد..

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s