حکم سه سال حبس فریدون صیدی راد تایید شد حکم سه سال حبس فریدون صیدی راد تایید شد

Posted: October 27, 2011 in Uncategorized
Freydoun_seydinejad

حکم سه سال حبس فریدون صیدی راد تایید شد

فریدون صیدی راد صاحب وبلاگ انقلاب سبز اراک و از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در روز دهم اسفند ماه سال ۸۹ در تهران بازداشت شد.

وی به مدت ۴۳ روز در سلول انفرادی بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران نگهداری و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

پس از چند ماه بلاتکلیفی سرانجام دادگاه وی در مرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد.

وی در این دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تشییع جنازه ایت الله منتظری و تجمع اعتراضی عاشورا در اراک محکوم شد

گفتنی ست : صیدی راد در وبلاگ انقلاب سبز اراک به اخبار مربوط به بازداشت فعالین سیاسی استان مرکزی و تجمعات اعتراضی دانشجویان پرداخته . و مهم ترین فعالیت وی پوشش اخبار کارگری و اعتصابات کارگران در اراک بوده است .

فریدون صیدی راد از دهم اسفند ماه سال گذشته تا کنون به مدت ۸ ماه است که بدون امکان استفاده از مرخصی در زندان اوین به سر می برد.و حکم سه سال حبس تعزیری وی پس از ۴ ماه عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شده است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s